Del disse historiske bildene Facebook

DS Donau 1940-1945

Fangeskipet Donau 1940-1945

Festningsverk.no har en stor fotosamling av DS Donau. Bildene gir en mye informasjon som ikke står beskrevet noe sted. Vi prøver på denne siden å redegjøre for noen av de observasjoner som vi har gjort. Mange av bildene er helt unike og gir dokumentasjon som ikke fins noe annet sted.

"Donau" var et tysk transportskip som ble brukt til å transportere krigsfanger, soldater og krigsmateriell til og fra Norge 1940-1945. Skipet er et av andre verdenskrig mest omtalte skip fra den norske okkupasjonshistorien. Skipet et blant annet kjent fra utryddelsen av de norske jødene. Den 26. november 1942 ble 532 jøder deportert fra Oslo med Donau. Den 1. desember, fremme ved endestasjonen Auschwitz-Birkenau, ble kvinner, barn og eldre umiddelbart drept i leirens gasskammer. Bare ni menn overlevde oppholdet i Auschwitz-Birkenau. Skipet ble senket av Max Manus og Roy Nilsen den 16. januar 1945. Sabotasjeaksjonen ble filmatisert i 2008 i filmen "Max Manus".


Tyske soldater før avreise med "Donau" til Oslo, april 1940.

Stettin Donau i bakgrun (2412)
Stettin Donau i bakgrun (2412)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som skal til Oslo med skipet "Donau", april 1940.

Tyske soldater som venter på avreise til Oslo med skipet "Donau". Bilde er fotografert i havnen i Stettin. Mastene til skipet bak gjerde til venstre tilhører "Isar" som var søsterskipet til "Donau". Skorsteinen til Isar hadde svart "hatt" i 1940, på dette tidspunktet hadde "Donau" hvit skorstein. Begge skipene hadde opprinnelig svart "hatt" på skorsteinen. Når Donau forliste i 1945 hadde Donau svart "hatt" på skorsteinen (se link, Donau forlist).


Donau av Bremen.

Donau 1940-1945 (35)
Donau 1940-1945 (35)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i Donau.


Avreise fra Stettin til Oslo, april 1940

Donau (2401)
Donau (2401)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "Donau" under overfart til Oslo april 1940.

"Donau" ble brukt som troppetransportskip under det tyske felttoget mot Norge 1940. Skipet er her fotografert på vei ut fra havnen i Stettin. På dette tidspunktet var ikke skipet malt med kamuflasjemaling.


"Donau" på full mars inn Oslofjorden, april 1940

Donau (2407)
Donau (2407)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde:"Donau" på vei inn Oslofjorden, april 1940.

"Donau" fullastet med soldater og krigsmateriell. Fotografert i kort tid før ankomst til Oslo. Bildet er troliges tatt 23. april 1940.


Om bord i "Donau", april 1940

Donau (2417)
Donau (2417)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau" på vei inn Oslofjorden, april 1940.

Bildet er fotografert på dekket på forskipet til "Donau".


Oslo havn fotografert fra "Donau", april 1940

Donau (2422)
Donau (2422)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Oslo havn fotografert fra skipet "Donau", april 1940.

Skipet har ankommet Oslo. Rådhuset ses til venstre i bildet. 


Unikt bilde av engelske krigsfanger i Oslo!

Engelske fanger i Oslo (2400)
Engelske fanger i Oslo (2400)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Sjeldent bilde av engelske krigsfanger i Oslo 1940.

Sjelden bilde av engelske krigsfanger ved Rådhuset i Oslo 1940. Fangene er troliges blant de første allierte soldatene som ble deportert til det tyske rike. "Donau" ble brukt ved flere anledninger til å transportere fanger. Bilde er tatt av en tysk soldat som ankom Oslo i april 1940 med "Donau". Bildet er tatt i slutten av april eller begynnelsen av mai 1940. Vi er ikke sikre på hvilket skip fangene på bilde skal transporteres med.


Akershus festning, april 1940

Akershus festning (2403)
Akershus festning (2403)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Akershus festning fotografert av tysk soldat som ankom Oslo med "Donau, april/mai 1940.


"Donau" og søsterskipet "Isar"

Donau (2402)
Donau (2402)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "Donau" og søsterskipet "Isar" delvis malt med kamuflasjemaling.

"Donau" hadde et søsterskip som var tilnærmet identisk bygget. Begge skipene ble malt med kamuflasjemaling som skulle hindre ubåter å finne nøyaktig retningen på skipene. Malingen ble endret mange ganger på begge skipene under hele krigen. På bilde er skipene delvis kamuflasjemalt, noe som tyder på at bilde er tatt i 1940.


"Donau" malt med kamuflasjemaling

Donau (2404)
Donau (2404)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "Donau" malt med kamuflasjemaling.

På bilde er "Donau" malt med kamuflasjemaling fra baug til akterenden. Skipet ble regelmessig malt når det lå til havn.


Unikt bilde av skipsklokken til "Donau"!

Donau (2428)
Donau (2428)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Her stod skipsklokken til "Donau". Unikt bilde av klokken om bord i skipet.

Et uhyre sjelden bilde av den fremste skipsklokken til "Donau". Skipsklokken står til venstre for masten på bilde. "Donau" hadde flere skipsklokker som ble brukt av mannskapet for å gi signaler. Denne skipsklokken ble fjernet fra "Donau" etter at skipet forliset. Klokken sto utstilt på hjemmefront museet i mange år. Mer enn noe annet symboliserer denne skipsklokken fra "Donau" forsøket på å tilintetgjøre alle jødene i Norge. Skipsklokken ble flyttet til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter på Bygdøy i 2014. Skipsklokken kan i dag ses i HL-senteret sin utstilling.

Bildet er fotografert på slutten av andre verdenskrig. Som det fremgår av bilde har "Donau" fått påmontert runde luftvernplatformer på hver side av styrhuset. Søsterskipet "Isar" hadde også luftvernsplattformer, men de var firkantete. Når skipet ble fjernet fra Drøbak i 1952, ble disse plattformene fotografert (se link: Digitalarkivet).


Førerhuset har fått små vinduer

Donau (2423)
Donau (2423)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau" 1945.

Førerhuset til "Donau" har fått påmontert mindre vindusåpninger. Dette er en sikker indikasjon på at fotografiet er tatt på slutten av krigen. Skipet hadde opprinnelig store vinduer. Skipet er kun fotografert med små vinduer på noen få bilder fra krigens siste dager. Når skipet ble hevet etter krigen fremsto førerhuset slik det er på dette bildet.


Luftvernsplatform ved førerhuset

Donau (2416)
Donau (2416)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater transporteres fra Oslo med "Donau", 1945.

I slutten av andre verdenskrig ble "Donau" brukt til å transportere tyske soldater fra Norge til fronten. På bilde ses soldater som har tjenestegjort i Norge, skipet ligger i bakgrunn. Legg merke til de runde plattformene for luftvern som er montert ved førerhuset.


Om bord i "Donau"

Donau (2420)
Donau (2420)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau", 1940-1945.


Om bord i "Donau"

Donau (2424)
Donau (2424)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau", 1940-1945.


Om bord i "Donau"

Donau (2427)
Donau (2427)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau", 1940-1945.


Om bord i "Donau"

Donau (2426)
Donau (2426)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau", 1940-1945.


Om bord i "Donau"

Donau (2413)
Donau (2413)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "Donau" fotografert fra et annet skip i konvoien over Skagerak, 1940-1945.


Enestående samling med bilder fra skipet DS Donau.

Det tyske troppetransportskipet DS Donau er et av norgeshistoriens mest kjente skip fra andre verdenskrig. Skipet transporterte tyske soldater og krigsmateriell fra Stettin til Oslo under store deler av okkupasjonsårene. Skipet er kjent for den nådeløse deportasjonen av de norske jødene som ble sendt til utryddelsesleiren Auschwitz. Totalt ble det deportert 772 jøder fra Norge i 1942 og 1943, kun 34 overlevende utryddelsen. De aller fleste ble deportert med DS Donau. Bildene i dette fotogalleriet er trolig verdens største enkeltstående samling av fotografier fra skipet under andre verdenskrig. Bildene representerer en unik dokumentasjon av den tyske virksomheten ombord på DS Donau, 1940-1945. Skipet ble utsatt for en særdeles dramatisk sabotasjeaksjon den 16. januar 1945. Max Manus og Roy Nilsen senket skipet med tidsinnstilte bomber. Sabotasjeaksjonen ble filmatisert i 2008.

Klikk på bildene for å se stor størrelse

Foto: Festningsverk.no

Akershus festning (2403)
Donau (2401)
Donau (2402)
Donau (2404)
Donau (2405)
Donau (2406)
Donau (2407)
Donau (2408)
Donau (2413)
Donau (2414)
Donau (2415)
Donau (2416)
Donau (2417)
Donau (2418)
Donau (2419)
Donau (2420)
Donau (2421)
Donau (2422)
Engelske fanger i Oslo (2400)
Stettin Donau i bakgrun (2412)
Tysk konvoi (2409)
Tysk konvoi (2410)
Donau (2424)
Donau (2425)
Donau (2426)
Donau (2427)
Donau (2428)
Donau (2423)
 • Akershus festning (2403)
 • Donau (2401)
 • Donau (2402)
 • Donau (2404)
 • Donau (2405)
 • Donau (2406)
 • Donau (2407)
 • Donau (2408)
 • Donau (2413)
 • Donau (2414)
 • Donau (2415)
 • Donau (2416)
 • Donau (2417)
 • Donau (2418)
 • Donau (2419)
 • Donau (2420)
 • Donau (2421)
 • Donau (2422)
 • Engelske fanger i Oslo (2400)
 • Stettin Donau i bakgrun (2412)
 • Tysk konvoi (2409)
 • Tysk konvoi (2410)
 • Donau (2424)
 • Donau (2425)
 • Donau (2426)
 • Donau (2427)
 • Donau (2428)
 • Donau (2423)
 • Foto: Festningsverk.no

  Donau 1940-1945 (1)
  Donau 1940-1945 (2)
  Donau 1940-1945 (4)
  Donau 1940-1945 (6)
  Donau 1940-1945 (7)
  Donau 1940-1945 (8)
  Donau 1940-1945 (9)
  Donau 1940-1945 (10)
  Donau 1940-1945 (11)
  Donau 1940-1945 (12)
  Donau 1940-1945 (13)
  Donau 1940-1945 (14)
  Donau 1940-1945 (15)
  Donau 1940-1945 (16)
  Donau 1940-1945 (17)
  Donau 1940-1945 (18)
  Donau 1940-1945 (19)
  Donau 1940-1945 (20)
  Donau 1940-1945 (21)
  Donau 1940-1945 (22)
  Donau 1940-1945 (23)
  Donau 1940-1945 (24)
  Donau 1940-1945 (25)
  Donau 1940-1945 (26)
  Donau 1940-1945 (27)
  Donau 1940-1945 (28)
  Donau 1940-1945 (29)
  Donau 1940-1945 (30)
  Donau 1940-1945 (31)
  Donau 1940-1945 (32)
  Donau 1940-1945 (33)
  Donau 1940-1945 (34)
  Donau 1940-1945 (35)
  Donau 1940-1945 (36)
  Donau 1940-1945 (37)
  Donau 1940-1945 (38)
  Donau 1940-1945 (39)
  Donau 1940-1945 (40)
  Donau 1940-1945 (41)
  Donau 1940-1945 (42)
  Donau 1940-1945 (43)
  Donau 1940-1945 (44)
  Donau 1940-1945 (45)
  Donau 1940-1945 (46)
  Donau 1940-1945 (47)
  Donau 1940-1945 (48)
  Donau 1940-1945 (49)
  Donau 1940-1945 (50)
  Donau 1940-1945 (51)
  Donau 1940-1945 (52)
  Donau 1940-1945 (53)
  Donau 1940-1945 (54)
  Donau 1940-1945 (55)
  Donau 1940-1945 (56)
  Donau 1940-1945 (57)
  Donau 1940-1945 (58)
  Donau 1940-1945 (59)
  Donau 1940-1945 (60)
  Donau 1940-1945 (61)
  Donau 1940-1945 (62)
  Donau 1940-1945 (63)
  Donau 1940-1945 (64)
  Donau 1940-1945 (65)
  Donau 1940-1945 (66)
  Donau 1940-1945 (67)
  Donau 1940-1945 (68)
  Donau 1940-1945 (69)
  Donau 1940-1945 (70)
  Donau 1940-1945 (71)
  Donau 1940-1945 (72)
  Donau 1940-1945 (73)
  Donau 1940-1945 (74)
  Donau 1940-1945 (75)
  Donau 1940-1945 (76)
  Donau 1940-1945 (77)
  Donau 1940-1945 (78)
  Donau 1940-1945 (79)
  Donau 1940-1945 (80)
  Donau 1940-1945 (81)
  Donau 1940-1945 (82)
  Donau 1940-1945 (83)
  Donau 1940-1945 (84)
  Donau 1940-1945 (85)
  Donau 1940-1945 (86)
  Donau 1940-1945 (87)
  Donau 1940-1945 (88)
  Donau 1940-1945 (89)
  Donau 1940-1945 (90)
  Donau 1940-1945 (91)
  Donau 1940-1945 (92)
  Donau 1940-1945 (93)
  Donau 1940-1945 (94)
  Donau 1940-1945 (95)
  Donau 1940-1945 (96)
  Donau 1940-1945 (97)
  Donau 1940-1945 (98)
  Donau 1940-1945 (99)
  Donau 1940-1945 (100)
  Donau 1940-1945 (101)
  Donau 1940-1945 (102)
  Donau 1940-1945 (103)
  Donau 1940-1945 (104)
  Donau 1940-1945 (105)
  Donau 1940-1945 (106)
  Donau 1940-1945 (107)
  Donau 1940-1945 (108)
  Donau 1940-1945 (109)
  Donau 1940-1945 (110)
  Donau 1940-1945 (111)
  Donau 1940-1945 (112)
  Donau 1940-1945 (113)
  Donau 1940-1945 (114)
  Donau 1940-1945 (115)
 • Donau 1940-1945 (1)
 • Donau 1940-1945 (2)
 • Donau 1940-1945 (4)
 • Donau 1940-1945 (6)
 • Donau 1940-1945 (7)
 • Donau 1940-1945 (8)
 • Donau 1940-1945 (9)
 • Donau 1940-1945 (10)
 • Donau 1940-1945 (11)
 • Donau 1940-1945 (12)
 • Donau 1940-1945 (13)
 • Donau 1940-1945 (14)
 • Donau 1940-1945 (15)
 • Donau 1940-1945 (16)
 • Donau 1940-1945 (17)
 • Donau 1940-1945 (18)
 • Donau 1940-1945 (19)
 • Donau 1940-1945 (20)
 • Donau 1940-1945 (21)
 • Donau 1940-1945 (22)
 • Donau 1940-1945 (23)
 • Donau 1940-1945 (24)
 • Donau 1940-1945 (25)
 • Donau 1940-1945 (26)
 • Donau 1940-1945 (27)
 • Donau 1940-1945 (28)
 • Donau 1940-1945 (29)
 • Donau 1940-1945 (30)
 • Donau 1940-1945 (31)
 • Donau 1940-1945 (32)
 • Donau 1940-1945 (33)
 • Donau 1940-1945 (34)
 • Donau 1940-1945 (35)
 • Donau 1940-1945 (36)
 • Donau 1940-1945 (37)
 • Donau 1940-1945 (38)
 • Donau 1940-1945 (39)
 • Donau 1940-1945 (40)
 • Donau 1940-1945 (41)
 • Donau 1940-1945 (42)
 • Donau 1940-1945 (43)
 • Donau 1940-1945 (44)
 • Donau 1940-1945 (45)
 • Donau 1940-1945 (46)
 • Donau 1940-1945 (47)
 • Donau 1940-1945 (48)
 • Donau 1940-1945 (49)
 • Donau 1940-1945 (50)
 • Donau 1940-1945 (51)
 • Donau 1940-1945 (52)
 • Donau 1940-1945 (53)
 • Donau 1940-1945 (54)
 • Donau 1940-1945 (55)
 • Donau 1940-1945 (56)
 • Donau 1940-1945 (57)
 • Donau 1940-1945 (58)
 • Donau 1940-1945 (59)
 • Donau 1940-1945 (60)
 • Donau 1940-1945 (61)
 • Donau 1940-1945 (62)
 • Donau 1940-1945 (63)
 • Donau 1940-1945 (64)
 • Donau 1940-1945 (65)
 • Donau 1940-1945 (66)
 • Donau 1940-1945 (67)
 • Donau 1940-1945 (68)
 • Donau 1940-1945 (69)
 • Donau 1940-1945 (70)
 • Donau 1940-1945 (71)
 • Donau 1940-1945 (72)
 • Donau 1940-1945 (73)
 • Donau 1940-1945 (74)
 • Donau 1940-1945 (75)
 • Donau 1940-1945 (76)
 • Donau 1940-1945 (77)
 • Donau 1940-1945 (78)
 • Donau 1940-1945 (79)
 • Donau 1940-1945 (80)
 • Donau 1940-1945 (81)
 • Donau 1940-1945 (82)
 • Donau 1940-1945 (83)
 • Donau 1940-1945 (84)
 • Donau 1940-1945 (85)
 • Donau 1940-1945 (86)
 • Donau 1940-1945 (87)
 • Donau 1940-1945 (88)
 • Donau 1940-1945 (89)
 • Donau 1940-1945 (90)
 • Donau 1940-1945 (91)
 • Donau 1940-1945 (92)
 • Donau 1940-1945 (93)
 • Donau 1940-1945 (94)
 • Donau 1940-1945 (95)
 • Donau 1940-1945 (96)
 • Donau 1940-1945 (97)
 • Donau 1940-1945 (98)
 • Donau 1940-1945 (99)
 • Donau 1940-1945 (100)
 • Donau 1940-1945 (101)
 • Donau 1940-1945 (102)
 • Donau 1940-1945 (103)
 • Donau 1940-1945 (104)
 • Donau 1940-1945 (105)
 • Donau 1940-1945 (106)
 • Donau 1940-1945 (107)
 • Donau 1940-1945 (108)
 • Donau 1940-1945 (109)
 • Donau 1940-1945 (110)
 • Donau 1940-1945 (111)
 • Donau 1940-1945 (112)
 • Donau 1940-1945 (113)
 • Donau 1940-1945 (114)
 • Donau 1940-1945 (115)
 • BERG INTERNERINGSLEIR

  På Søndre Berg gård utenefor Tønsberg ble et av norgeshistoriens mørkeste kapitler skrevet. Her holdt norske tjenestefolk jødene fengslet før de ble sendt til polen for å dø. La oss ikke glemme den ugjerning som ble gjort.
   
  SØNDRE BERG GÅRD
  Fire kilometer nord for Tønsberg, langs Riksvei 19 ligger innkjørselen til Søndre Berg gård. Den gamle gården nevnes i enkelte skrifter så tidlig som på 1400 tallet, men først i 1723 ble den lagt inn under Jarlsberg hovedgård. Den idylliske gården fikk sitt grusomme rykte da norske nazister fylte stedet med ondskap under andre verdenskrig.

  QUISLINGS HØNSEGÅRD
  Høsten 1941 var planene om en fangeleir på Søndre Berg gård i full gang. Den nye leiren var var forbehold jøder og politiske fanger. Ordfører Bjerck i Tønsberg kommune var en sterk pådriver, han hadde gjort nødvendige foranstaltninger for å sikre byggematerialer til prosjektet. Vidkun Quisling proklamerte på Nasjonal Samling sitt pinsestevne 25. mai 1942 at han hadde opprettet en "hønsegård" på Berg ved Tønsberg. Uttalelsen kom etter at han hadde blitt provosert av nordmenn som markerte sin politiske motstand med å gå med hønseringer i rødt, hvit og blått på 17. mai. Proklamasjonen ble trykket av Nasjonal Samlings riksorgan Fritt Folk, på den måten fikk leiren kallenavnet ”Quislings hønsegård”.

  DE FØRSTE FANGENE
  Den 25. oktober 1942 mottok statspolitiet i Norge ordre fra Berlin at alle mannlige jøder skulle arresteres. De første fangene ankom Berg Interneringsleir allerede den 26. oktober 1942. Det var satt opp ekstratog med kuvogner for anledningen, toget stoppet ved Toms bakken som ligger rett på nedsiden av Berg. Anført av skrikende vakter med skarpladde våpen ble fangene jaget bort til de tre brakkene som var oppført inne i skogholtet. Alle personlige effekter ble tatt fra dem og deponert i hovedhuset til Søndre Berg gård, også kalt Det Hvite Hus. Den 28. oktober 1942 var fangene oppstilt på jordet ovenfor Det Hvite Hus. Her holdt vaktsjef Lindseths en torderende velkomsttale, full av trusler til enhver som tenkte på flukt. Fra denne dagen ble fangene mishandlet og nedverdiget på det groveste av de norske fangevoktere. I påvente av å bli deponert til Tyskland ble jødene satt til slavearbeid som i all hovedsak besto i å bygge leiren ferdig. Arbeidet var hardt og ble utført under sadistiske represalier fra det norske vaktmannskapet.

  DEPORTERT TIL TYSKLAND
  Den 25-26. november 1942 ble jødiske kvinner og barn arrestert i Norge. Samtidig ble mange av jødiske fangene på Berg Interneringsleir transportert til Oslo. Det fremgår av NSBs telegram fra 25. november 1942 at transporten besto av 302 fanger og 25 voktere i G-vogner, med andre ord lukkede godsvogner. Transporten skulle forlate leiren senest klokken 5.30 og ankomme Oslo Vestbanestasjon klokken 10.05. Der skulle toget skifte spor til Amerikalinjens utstikker nr. 1. Her lå det tyske transportskipet DS Donau klar til å frakte jødene til Tyskland. Totalt ble 532 jøder deportert denne dagen, bare ni personer overlevde. Det forekom flere deportasjoner av jøder fra Norge, men denne var den største. Selv om ingen fanger ble henrettet på Berg Interneringsleir 1942-1945, var leiren direkte involvert i det nazistiske folkemordet på jødene. Berg Interneringsleir var den eneste leiren i Norge som var driftet av nordmenn, derav flere nazister fra Tønsberg distriktet. Verdier som de jødiske fangene ble fratatt på Berg tilfalt ofte de lokale vokterne. Det er fortsatt store verdier som urettmessig ble fratatt jødene under krigen som ikke tilbakelevert til sine eiere eller deres etterkommere.

  BERNHARD PRYDAL
  Denne artikkelen er dedikert til Bernhard Prydal fra Tønsberg. Hans mor, far og søsken ble drept av nazistene fordi de var av jødisk herkomst. Alle verdiene ble ranet fra dem, også familiens butikk som het Tønsberg Ekvipering A/S. Dette var en velrenommert herrekonfeksjonsbutikk som ble innlemmet i konkurrenten Emil Kjølner AS under krigen. Bernhard Prydal er en av de få norske jødene som overlevde nazistenes forfølgelse. Han har aldri fått en verdig oppreisning for de verdier som rettmessig tilhørte han.

  KILDER:  "Quislings Hønsegård" av Carl Haave og Sverre J. Herstad  -  "Overlevde holocaust uten framtid i Norge" av Lasse Jahnsen  -  NSBs telegram av 25. november 1942  -  Fritt Folk 25 mai 1942  -  Tønsberg kommune.

  Andre publikasjoner om "Donau"

  Festningsverk.no har publisert flere saker om "Donau". klikk på linkene nedenfor hvis du ønsker å se tidligere publikasjoner.

  LINK: VRAKDYKK DER DS DONAU FORLISTE

  LINK: SKIPSVRAKET DS DONAU 1945


  Se flere bilder fra krigen på Facebook!

  "Bilder fra Norge 1940-1945"

  Se flere bilder fra andre verdenskrig på Facebook. Gruppen er for historisk interesserte og publiserer daglig bilder fra hele Norge under de dramatiske okkupasjonsårene. Klikk på linken nedenfor for å bli med i Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945".

  Link: Bilder fra Norge 1940-1945


  Video fra Festningsverk.no

  No valid json found

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Karlsvikodden i Tønsberg

  april 03, 2020

  Tyske infanteri stillinger. På Karlsvikodden i Tønsberg kommune ligger det tre tyske infanteristillinger fra andre verdenskrig. Disse tre stillingene avslutter den sammenhengene kjeden av tyske stillinger og bunkere som ligger fra Mølen i sør og helt opp...