Del disse historiske bildene Facebook

Oslo

Oslo 1940-1945

Den 9. april 1940 ble Oslo okkupert av tyske soldater. Under stor dramatikk klarte konge og regjering og flykte mens tyske soldater inntok byen. Dette var starten på fem år med kamp, undertrykkelse, lidelse, sult og rasjonering. Den tyske krigsmakten hadde tilhold flere en 800 steder i Oslo og Aker under andre verdenskrig. Derav var det 232 forlegninger og kampstillinger i Oslo. På slottet hadde den norske naziregjeringen kontorer. De fleste skolene ble rekvirert som kaserner for tyske soldater. De nazistiske jødeforfølgelsene og deportasjonen til konsentrasjonsleirene utgjør et mørkt kapittel i byens historie. Byen var gjenstand for flere store sabotasjeaksjoner fra den norske motstandsbevegelsen. Herunder nevnes aksjonen mot DS Donau som ble utført av Max Manus og Roy Nilsen. Se unike bilder som er fotografert bak tyske sperrelinjer, Oslo 1940-1945.

Oslo

Foto: Festningsverk.no

Oslo 1940-1945 (2549)
Oslo 1940-1945 (2550)
Oslo 1940-1945 (2551)
Oslo 1940-1945 (2552)
Oslo 1940-1945 (2553)
Oslo 1940-1945 (2554)
Oslo 1940-1945 (2555)
Oslo 1940-1945 (2556)
Oslo 1940-1945 (2557)
Oslo 1940-1945 (2558)
Oslo 1940-1945 (2559)
Oslo 1940-1945 (2560)
Oslo 1940-1945 (2561)
Oslo 1940-1945 (2562)
Drammen 1940-1945 (2563)
Oslo 1940-1945 (2564)
Oslo 1940-1945 (2565)
Oslo 1940-1945 (2566)
Oslo 1940-1945 (2567)
Oslo 1940-1945 (2568)
Oslo 1940-1945 (2569)
Oslo 1940-1945 (2570)
Oslo 1940-1945 (2571)
Oslo 1940-1945 (2572)
Oslo 1940-1945 (2573)
Oslo 1940-1945 (2574)
Oslo 1940-1945 (2547)
Oslo 1940-1945 (2548)
 • Oslo 1940-1945 (2549)
 • Oslo 1940-1945 (2550)
 • Oslo 1940-1945 (2551)
 • Oslo 1940-1945 (2552)
 • Oslo 1940-1945 (2553)
 • Oslo 1940-1945 (2554)
 • Oslo 1940-1945 (2555)
 • Oslo 1940-1945 (2556)
 • Oslo 1940-1945 (2557)
 • Oslo 1940-1945 (2558)
 • Oslo 1940-1945 (2559)
 • Oslo 1940-1945 (2560)
 • Oslo 1940-1945 (2561)
 • Oslo 1940-1945 (2562)
 • Drammen 1940-1945 (2563)
 • Oslo 1940-1945 (2564)
 • Oslo 1940-1945 (2565)
 • Oslo 1940-1945 (2566)
 • Oslo 1940-1945 (2567)
 • Oslo 1940-1945 (2568)
 • Oslo 1940-1945 (2569)
 • Oslo 1940-1945 (2570)
 • Oslo 1940-1945 (2571)
 • Oslo 1940-1945 (2572)
 • Oslo 1940-1945 (2573)
 • Oslo 1940-1945 (2574)
 • Oslo 1940-1945 (2547)
 • Oslo 1940-1945 (2548)
 • Foto: Festningsverk.no

  Oslo (5596)
  Oslo (5597)
  Oslo (5598)
  Oslo (5599)
  Oslo (5600)
  Oslo (5601)
  Oslo (5602)
  Oslo (5603)
  Oslo (5604)
  Oslo (5605)
  Oslo (5606)
  Oslo (5607)
  Oslo (5608)
  Oslo (5609)
  Oslo (5610)
  Oslo (5611)
  Oslo (5612)
  Oslo (5613)
  Oslo (5614)
  Oslo (5615)
  Oslo (5616)
  Oslo (5617)
  Oslo (5619)
  Oslo (5620)
  Oslo (5621)
  Oslo (5622)
  Oslo (5623)
  Oslo (5624)
  Oslo (5625)
  Oslo (5626)
  Oslo (5627)
  Oslo (5628)
  Oslo (5629)
  Oslo (5630)
  Oslo (5631)
  Oslo (5632)
  Oslo (5633)
  Oslo (5634)
  Oslo (5635)
 • Oslo (5596)
 • Oslo (5597)
 • Oslo (5598)
 • Oslo (5599)
 • Oslo (5600)
 • Oslo (5601)
 • Oslo (5602)
 • Oslo (5603)
 • Oslo (5604)
 • Oslo (5605)
 • Oslo (5606)
 • Oslo (5607)
 • Oslo (5608)
 • Oslo (5609)
 • Oslo (5610)
 • Oslo (5611)
 • Oslo (5612)
 • Oslo (5613)
 • Oslo (5614)
 • Oslo (5615)
 • Oslo (5616)
 • Oslo (5617)
 • Oslo (5619)
 • Oslo (5620)
 • Oslo (5621)
 • Oslo (5622)
 • Oslo (5623)
 • Oslo (5624)
 • Oslo (5625)
 • Oslo (5626)
 • Oslo (5627)
 • Oslo (5628)
 • Oslo (5629)
 • Oslo (5630)
 • Oslo (5631)
 • Oslo (5632)
 • Oslo (5633)
 • Oslo (5634)
 • Oslo (5635)
 • Foto: Festningsverk.no

  Oslo (5558)
  Oslo (5559)
  Oslo (5560)
  Oslo (5561)
  Oslo (5562)
  Oslo (5563)
  Oslo (5564)
  Oslo (5565)
  Oslo (5566)
  Oslo (5567)
  Oslo (5568)
  Oslo (5569)
  Oslo (5570)
  Oslo (5571)
  Oslo (5572)
  Oslo (5573)
  Oslo (5574)
  Oslo (5575)
  Oslo (5576)
  Oslo (5577)
  Oslo (5578)
  Oslo (5579)
  Oslo (5580)
  Oslo (5581)
  Oslo (5582)
  Oslo (5583)
  Oslo (5584)
  Oslo (5585)
  Oslo (5586)
  Oslo (5587)
  Oslo (5588)
  Oslo (5589)
  Oslo (5590)
  Oslo (5591)
  Oslo (5592)
  Oslo (5593)
  Oslo (5594)
  Oslo (5595)
 • Oslo (5558)
 • Oslo (5559)
 • Oslo (5560)
 • Oslo (5561)
 • Oslo (5562)
 • Oslo (5563)
 • Oslo (5564)
 • Oslo (5565)
 • Oslo (5566)
 • Oslo (5567)
 • Oslo (5568)
 • Oslo (5569)
 • Oslo (5570)
 • Oslo (5571)
 • Oslo (5572)
 • Oslo (5573)
 • Oslo (5574)
 • Oslo (5575)
 • Oslo (5576)
 • Oslo (5577)
 • Oslo (5578)
 • Oslo (5579)
 • Oslo (5580)
 • Oslo (5581)
 • Oslo (5582)
 • Oslo (5583)
 • Oslo (5584)
 • Oslo (5585)
 • Oslo (5586)
 • Oslo (5587)
 • Oslo (5588)
 • Oslo (5589)
 • Oslo (5590)
 • Oslo (5591)
 • Oslo (5592)
 • Oslo (5593)
 • Oslo (5594)
 • Oslo (5595)

 • Fornebu - Oslo 1940

  Foto: Festningsverk.no

  10. april 1940 (2058)
  10. april 1940 (2059)
  10. april 1940 (2060)
  10. april 1940 (2061)
  10. april 1940 (2062)
  10. april 1940 (2063)
  Oslo 1940 (2022)
  Oslo 1940 (2023)
  Oslo 1940 (2024)
  Oslo 1940 (2025)
  Oslo 1940 Stabekk (2026)
  Oslo 1940 (2027)
  Oslo 1940 (2028)
  Oslo 1940 (2029)
  Oslo 1940 (2030)
  Oslo 1940 (2031)
  Oslo 1940 (2032)
  Oslo 1940 (2033)
  Oslo 1940 (2034)
  Oslo 1940 (2035)
  Oslo 1940 (2036)
  Oslo 1940 (2037)
  Oslo 1940 (2038)
  Oslo 1940 (2039)
  Oslo 1940 (2040)
  Oslo 1940 (2041)
  Oslo 1940 (2042)
  Oslo 1940 (2043)
  Oslo 1940 (2044)
  Oslo 1940 (2045)
  Oslo 1940 (2046)
  Oslo 1940 (2047)
  Oslo 1940 (2048)
  Oslo 1940 (2049)
  Oslo 1940 (2050)
  Oslo 1940 (2051)
  Oslo 1940 (2052)
  Oslo 1940 (2053)
  Oslo 1940 (2054)
  Oslo 1940 (2055)
  Oslo 1940 (2056)
  10. april 1940 (2057)
 • 10. april 1940 (2058)
 • 10. april 1940 (2059)
 • 10. april 1940 (2060)
 • 10. april 1940 (2061)
 • 10. april 1940 (2062)
 • 10. april 1940 (2063)
 • Oslo 1940 (2022)
 • Oslo 1940 (2023)
 • Oslo 1940 (2024)
 • Oslo 1940 (2025)
 • Oslo 1940 Stabekk (2026)
 • Oslo 1940 (2027)
 • Oslo 1940 (2028)
 • Oslo 1940 (2029)
 • Oslo 1940 (2030)
 • Oslo 1940 (2031)
 • Oslo 1940 (2032)
 • Oslo 1940 (2033)
 • Oslo 1940 (2034)
 • Oslo 1940 (2035)
 • Oslo 1940 (2036)
 • Oslo 1940 (2037)
 • Oslo 1940 (2038)
 • Oslo 1940 (2039)
 • Oslo 1940 (2040)
 • Oslo 1940 (2041)
 • Oslo 1940 (2042)
 • Oslo 1940 (2043)
 • Oslo 1940 (2044)
 • Oslo 1940 (2045)
 • Oslo 1940 (2046)
 • Oslo 1940 (2047)
 • Oslo 1940 (2048)
 • Oslo 1940 (2049)
 • Oslo 1940 (2050)
 • Oslo 1940 (2051)
 • Oslo 1940 (2052)
 • Oslo 1940 (2053)
 • Oslo 1940 (2054)
 • Oslo 1940 (2055)
 • Oslo 1940 (2056)
 • 10. april 1940 (2057)

 • Oslo - Hovedøya - Bærum 1940-1945

  Hovedøya 1940-1945. Under andre verdenskrig oppførte tyskerne en stor brakkeleir på sletta øst for klosterruinene, også Kommandantboligen og Lavetthuset ble brukt til innkvartering av militære mannskaper. Anlegget på Hovedøya fikk navnet Lager Hovedöen. På sletta nærmest ruinene ble det planert til idrettsplass. Brakken rett nord for klosterruinene som fortsatt står var offisersmesse. Tilsammen hadde tyskerne 11 store brakker som hadde plass til mer enn 1000 soldater. I tillegg hadde de et sprengstofflager og feltsykehus med 100 senger. Det finnes meget begrenset fotomateriell fra Hovedøya under den tyske okkupasjonen, bildene er i så måte særdeles interessante! Etter krigen ble det internert norske kvinner som hadde hatt omgang med tyske soldater på Hovedøya.

  Foto: Festningsverk.no

  Bærum 1940-1945 (1996)
  Bærum 1940-1945 (1997)
  Bærum 1940-1945 (1998)
  Bærum 1940-1945 (1999)
  Bærum 1940-1945 (2000)
  Bærum 1940-1945 (2001)
  Bærum 1940-1945 (2002)
  Bærum 1940-1945 (2003)
  Bærum 1940-1945 (2004)
  Bærum 1940-1945 (2005)
  Bærum 1940-1945 (2006)
  Bærum 1940-1945 (2007)
  Bærum 1940-1945 (2008)
  Bærum 1940-1945 (2009)
  Bærum 1940-1945 (2010)
  Bærum 1940-1945 (2011)
  Nesoddtangen 1940-1945 (1988)
  Nesoddtangen 1940-1945 (1989)
  Nesoddtangen 1940-1945 (1990)
  Nesoddtangen 1940-1945 (1991)
  Nesoddtangen 1940-1945 (1992)
  Nordstrand 1940-1945 (1993)
  Nordstrand 1940-1945 (1994)
  Nordstrand 1940-1945 (1995)
  Oslo 1940-1945 (1956)
  Oslo 1940-1945 (1957)
  Oslo 1940-1945 (1958)
  Oslo 1940-1945 (1959)
  Oslo 1940-1945 (1960)
  Oslo 1940-1945 (1961)
  Oslo 1940-1945 (1962)
  Oslo 1940-1945 (1963)
  Oslo 1940-1945 (1964)
  Oslo 1940-1945 (1965)
  Oslo 1940-1945 (1966)
  Oslo 1940-1945 (1967)
  Oslo 1940-1945 (1968)
  Oslo 1940-1945 (1969)
  Oslo 1940-1945 (1970)
  Oslo 1940-1945 (1971)
  Oslo 1940-1945 (1972)
  Oslo 1940-1945 (1973)
  Oslo 1940-1945 (1974)
  Oslo 1940-1945 (1975)
  Oslo 1940-1945 (1976)
  Oslo 1940-1945 (1977)
  Oslo 1940-1945 (1978)
  Oslo 1940-1945 (1979)
  Oslo 1940-1945 (1980)
  Oslo 1940-1945 (1981)
  Oslo 1940-1945 (1982)
  Oslo 1940-1945 (1983)
  Oslo 1940-1945 (1984)
  Oslo 1940-1945 (1985)
  Oslo 1940-1945 (1986)
  Oslo 1940-1945 (1987)
  Hovedøya 1940-1945 (2012)
  Hovedøya 1940-1945 (2013)
  Hovedøya 1940-1945 (2014)
  Hovedøya 1940-1945 (2015)
  Hovedøya 1940-1945 (2016)
  Hovedøya 1940-1945 (2017)
  Hovedøya 1940-1945 (2018)
  Hovedøya 1940-1945 (2019)
  Hovedøya 1940-1945 (2020)
  Hovedøya 1940-1945 (2021)
 • Bærum 1940-1945 (1996)
 • Bærum 1940-1945 (1997)
 • Bærum 1940-1945 (1998)
 • Bærum 1940-1945 (1999)
 • Bærum 1940-1945 (2000)
 • Bærum 1940-1945 (2001)
 • Bærum 1940-1945 (2002)
 • Bærum 1940-1945 (2003)
 • Bærum 1940-1945 (2004)
 • Bærum 1940-1945 (2005)
 • Bærum 1940-1945 (2006)
 • Bærum 1940-1945 (2007)
 • Bærum 1940-1945 (2008)
 • Bærum 1940-1945 (2009)
 • Bærum 1940-1945 (2010)
 • Bærum 1940-1945 (2011)
 • Nesoddtangen 1940-1945 (1988)
 • Nesoddtangen 1940-1945 (1989)
 • Nesoddtangen 1940-1945 (1990)
 • Nesoddtangen 1940-1945 (1991)
 • Nesoddtangen 1940-1945 (1992)
 • Nordstrand 1940-1945 (1993)
 • Nordstrand 1940-1945 (1994)
 • Nordstrand 1940-1945 (1995)
 • Oslo 1940-1945 (1956)
 • Oslo 1940-1945 (1957)
 • Oslo 1940-1945 (1958)
 • Oslo 1940-1945 (1959)
 • Oslo 1940-1945 (1960)
 • Oslo 1940-1945 (1961)
 • Oslo 1940-1945 (1962)
 • Oslo 1940-1945 (1963)
 • Oslo 1940-1945 (1964)
 • Oslo 1940-1945 (1965)
 • Oslo 1940-1945 (1966)
 • Oslo 1940-1945 (1967)
 • Oslo 1940-1945 (1968)
 • Oslo 1940-1945 (1969)
 • Oslo 1940-1945 (1970)
 • Oslo 1940-1945 (1971)
 • Oslo 1940-1945 (1972)
 • Oslo 1940-1945 (1973)
 • Oslo 1940-1945 (1974)
 • Oslo 1940-1945 (1975)
 • Oslo 1940-1945 (1976)
 • Oslo 1940-1945 (1977)
 • Oslo 1940-1945 (1978)
 • Oslo 1940-1945 (1979)
 • Oslo 1940-1945 (1980)
 • Oslo 1940-1945 (1981)
 • Oslo 1940-1945 (1982)
 • Oslo 1940-1945 (1983)
 • Oslo 1940-1945 (1984)
 • Oslo 1940-1945 (1985)
 • Oslo 1940-1945 (1986)
 • Oslo 1940-1945 (1987)
 • Hovedøya 1940-1945 (2012)
 • Hovedøya 1940-1945 (2013)
 • Hovedøya 1940-1945 (2014)
 • Hovedøya 1940-1945 (2015)
 • Hovedøya 1940-1945 (2016)
 • Hovedøya 1940-1945 (2017)
 • Hovedøya 1940-1945 (2018)
 • Hovedøya 1940-1945 (2019)
 • Hovedøya 1940-1945 (2020)
 • Hovedøya 1940-1945 (2021)

 • Kirkegården på Ekeberg

  Et av Oslo`s mest besøkte turterreng var gravplass for nesten 3000 tyske soldater under andre verdenskrig. Et gigantisk anlegg bestående av steinterrasser, trapper og gjerder prydet nazistenes største  kirkegård i Norge. I dag er den tidligere gravplassen et populært sted for pølsegrilling, trening og lufting av hunder. Fortsatt den dag i dag kan det ses humper i gresset etter de tyske gravene på den  store sletta. Den 24. august 2011 vedtok Oslo bystyre å anlegge et stort parkanlegg på området. Sletta som gravplassen lå på kalles for Hundesletta eller Svenskesletta og ligger i nærheten av Ekebergrestauranten.

  Ekeberg krigskirkegård var en æreskirkegård for tyske soldater på Ekeberg i Oslo. Opprettelsen ble kunngjort i Deutsche Zeitung in Norwegen 20. mai 1940. Den skulle bli på hele 950 mål, og dermed være den største gravlunden i Norge. Kirkegården ble anlagt like ved Ekebergrestauranten og bak Sjømannsskolen. Den hadde da den ble nedlagt i 1952/1953 2956 graver, som ble flyttet til Alfaset krigskirkegård. Soldater som døde «uten ære», hvilket nesten uten unntak var de som ble dømt til døden av tysk krigsrett, ble ikke gravlagt på Ekeberg.

  Foto: Festningsverk.no

  Ekeberg (1881)
  Ekeberg (1882)
  Ekeberg (1883)
  Ekeberg (1884)
  Ekeberg (1885)
  Ekeberg (1886)
  Ekeberg (1887)
  Ekeberg (1888)
  Ekeberg (1889)
  Ekeberg (1890)
  Ekeberg (1891)
  Ekeberg (1892)
  Ekeberg (1893)
  Ekeberg (1894)
  Ekeberg (1895)
  Ekeberg (1896)
  Ekeberg (1897)
  Ekeberg (1898)
  Ekeberg (1899)
  Ekeberg (1900)
  Ekeberg (1901)
  Ekeberg (1902)
  Ekeberg (1903)
  Ekeberg (1904)
  Ekeberg (1905)
  Ekeberg (1906)
  Ekeberg (1907)
  Ekeberg (1908)
  Ekeberg (1909)
  Ekeberg (1910)
  Ekeberg (1911)
  Ekeberg (1912)
  Ekeberg (1913)
  Ekeberg (1914)
  Ekeberg (1915)
  Ekeberg (1916)
  Ekeberg (1917)
  Ekeberg (1918)
  Ekeberg (1919)
  Ekeberg (1920)
  Ekeberg (1921)
  Ekeberg (1922)
  Ekeberg (1923)
  Ekeberg (1924)
  Ekeberg (1925)
  Ekeberg (1926)
  Ekeberg (1927)
  Ekeberg (1928)
  Ekeberg (1929)
  Ekeberg (1930)
  Ekeberg (1931)
  Ekeberg (1932)
  Ekeberg (1933)
  Ekeberg (1934)
  Ekeberg (1935)
  Ekeberg (1936)
  Ekeberg (1937)
  Ekeberg (1938)
  Ekeberg (1939)
  Ekeberg (1940)
  Ekeberg (1941)
  Ekeberg (1942)
  Ekeberg (1943)
  Ekeberg (1944)
  Ekeberg (1945)
  Ekeberg (1946)
  Ekeberg (1947)
  Ekeberg (1948)
  Ekeberg (1949)
  Ekeberg (1950)
  Ekeberg (1951)
  Ekeberg (1952)
  Ekeberg (1953)
  Ekeberg (1954)
  Ekeberg (1955)
 • Ekeberg (1881)
 • Ekeberg (1882)
 • Ekeberg (1883)
 • Ekeberg (1884)
 • Ekeberg (1885)
 • Ekeberg (1886)
 • Ekeberg (1887)
 • Ekeberg (1888)
 • Ekeberg (1889)
 • Ekeberg (1890)
 • Ekeberg (1891)
 • Ekeberg (1892)
 • Ekeberg (1893)
 • Ekeberg (1894)
 • Ekeberg (1895)
 • Ekeberg (1896)
 • Ekeberg (1897)
 • Ekeberg (1898)
 • Ekeberg (1899)
 • Ekeberg (1900)
 • Ekeberg (1901)
 • Ekeberg (1902)
 • Ekeberg (1903)
 • Ekeberg (1904)
 • Ekeberg (1905)
 • Ekeberg (1906)
 • Ekeberg (1907)
 • Ekeberg (1908)
 • Ekeberg (1909)
 • Ekeberg (1910)
 • Ekeberg (1911)
 • Ekeberg (1912)
 • Ekeberg (1913)
 • Ekeberg (1914)
 • Ekeberg (1915)
 • Ekeberg (1916)
 • Ekeberg (1917)
 • Ekeberg (1918)
 • Ekeberg (1919)
 • Ekeberg (1920)
 • Ekeberg (1921)
 • Ekeberg (1922)
 • Ekeberg (1923)
 • Ekeberg (1924)
 • Ekeberg (1925)
 • Ekeberg (1926)
 • Ekeberg (1927)
 • Ekeberg (1928)
 • Ekeberg (1929)
 • Ekeberg (1930)
 • Ekeberg (1931)
 • Ekeberg (1932)
 • Ekeberg (1933)
 • Ekeberg (1934)
 • Ekeberg (1935)
 • Ekeberg (1936)
 • Ekeberg (1937)
 • Ekeberg (1938)
 • Ekeberg (1939)
 • Ekeberg (1940)
 • Ekeberg (1941)
 • Ekeberg (1942)
 • Ekeberg (1943)
 • Ekeberg (1944)
 • Ekeberg (1945)
 • Ekeberg (1946)
 • Ekeberg (1947)
 • Ekeberg (1948)
 • Ekeberg (1949)
 • Ekeberg (1950)
 • Ekeberg (1951)
 • Ekeberg (1952)
 • Ekeberg (1953)
 • Ekeberg (1954)
 • Ekeberg (1955)

 • Oslo 1940-1945

  Foto: Festningsverk.no

  Oslo (2346)
  Oslo (2352)
  Oslo (2353)
  Oslo (2355)
  Oslo (2360)
  Oslo (2361)
  Oslo (2364)
  Oslo (2365)
  Oslo (2368)
  Oslo (2374)
  Oslo (2375)
  Oslo Bygdøy (2366)
  Oslo Bygdøy (2382)
  Oslo Bygdøy (2383)
  Oslo Bygdøy (2384)
  Oslo Bygdøy (2385)
  Oslo Bygdøy (2386)
  Oslo Fram museet (2347)
  Oslo Fram museet (2348)
  Oslo Fram museet (2349)
  Oslo Fram museet (2350)
  Oslo Grini fengsel (2351)
  Oslo havn (2354)
  Oslo havn (2356)
  Oslo havn (2357)
  Oslo havn (2370)
  Oslo havn (2371)
  Oslo havn (2378)
  Oslo havn (2380)
  Oslo havn (2400)
  Oslo Herseb skole (2379)
  Oslo Holmekollen (2372)
  Oslo Holmekollen (2373)
  Oslo Holmekollen (2376)
  Oslo Nationalteateret (2358)
  Oslo Nationalteateret (2359)
  Oslo tysk politi (2362)
  Oslo tysk politi (2363)
  Oslo tysk politi (2369)
  Oslo (2389)
  Oslo Ullevål (2390)
  Oslo Ullevål (2391)
  Oslo Ullevål (2392)
  Oslo Ullevål (2393)
  Oslo Ullevål (2394)
  Oslo Universitetet (2377)
  Oslo Universitetet (2387)
  Oslo Universitetet (2388)
  Oslo Wilhelm Gustloff (2381)
  Oslo Wilhelm Gustloff (2395)
  Oslo Wilhelm Gustloff (2396)
  Oslo Wilhelm Gustloff (2397)
  Oslo Wilhelm Gustloff (2398)
  Oslo Youngstorget (2367)
 • Oslo (2346)
 • Oslo (2352)
 • Oslo (2353)
 • Oslo (2355)
 • Oslo (2360)
 • Oslo (2361)
 • Oslo (2364)
 • Oslo (2365)
 • Oslo (2368)
 • Oslo (2374)
 • Oslo (2375)
 • Oslo Bygdøy (2366)
 • Oslo Bygdøy (2382)
 • Oslo Bygdøy (2383)
 • Oslo Bygdøy (2384)
 • Oslo Bygdøy (2385)
 • Oslo Bygdøy (2386)
 • Oslo Fram museet (2347)
 • Oslo Fram museet (2348)
 • Oslo Fram museet (2349)
 • Oslo Fram museet (2350)
 • Oslo Grini fengsel (2351)
 • Oslo havn (2354)
 • Oslo havn (2356)
 • Oslo havn (2357)
 • Oslo havn (2370)
 • Oslo havn (2371)
 • Oslo havn (2378)
 • Oslo havn (2380)
 • Oslo havn (2400)
 • Oslo Herseb skole (2379)
 • Oslo Holmekollen (2372)
 • Oslo Holmekollen (2373)
 • Oslo Holmekollen (2376)
 • Oslo Nationalteateret (2358)
 • Oslo Nationalteateret (2359)
 • Oslo tysk politi (2362)
 • Oslo tysk politi (2363)
 • Oslo tysk politi (2369)
 • Oslo (2389)
 • Oslo Ullevål (2390)
 • Oslo Ullevål (2391)
 • Oslo Ullevål (2392)
 • Oslo Ullevål (2393)
 • Oslo Ullevål (2394)
 • Oslo Universitetet (2377)
 • Oslo Universitetet (2387)
 • Oslo Universitetet (2388)
 • Oslo Wilhelm Gustloff (2381)
 • Oslo Wilhelm Gustloff (2395)
 • Oslo Wilhelm Gustloff (2396)
 • Oslo Wilhelm Gustloff (2397)
 • Oslo Wilhelm Gustloff (2398)
 • Oslo Youngstorget (2367)
 • Foto: Festningsverk.no

  Oslo (1841)
  Oslo (1842)
  Oslo (1843)
  Oslo (1844)
  Oslo (1845)
  Oslo (1846)
  Oslo (1847)
  Oslo (1848)
  Oslo (1849)
  Oslo (1850)
  Oslo (1851)
  Oslo (1852)
  Oslo (1853)
  Oslo (1854)
  Oslo (1855)
  Oslo (1856)
  Oslo (1857)
  Oslo (1858)
  Oslo (1859)
  Oslo (1860)
  Oslo (1861)
  Oslo (1862)
  Oslo (1863)
  Oslo (1864)
  Oslo (1865)
  Oslo (1866)
  Oslo (1867)
  Oslo (1868)
  Oslo (1869)
  Oslo (1870)
  Oslo (1871)
  Oslo (1880)
  Oslo (1881)
  Oslo (1882)
  Oslo (1887)
  Oslo (1888)
  Oslo (1889)
  Oslo (1890)
  Oslo Gamle Logen (1883)
  Oslo Gamle Logen (1884)
  Oslo Gamle Logen (1885)
  Oslo Gamle Logen (1886)
  Oslo Universitetet (1873)
  Oslo Universitetet (1874)
  Oslo Universitetet (1875)
  Oslo Universitetet (1876)
  Oslo Universitetet (1877)
  Oslo Universitetet (1878)
  Oslo Østbanen (1879)
  Oslo Vestbanen (1880)
 • Oslo (1841)
 • Oslo (1842)
 • Oslo (1843)
 • Oslo (1844)
 • Oslo (1845)
 • Oslo (1846)
 • Oslo (1847)
 • Oslo (1848)
 • Oslo (1849)
 • Oslo (1850)
 • Oslo (1851)
 • Oslo (1852)
 • Oslo (1853)
 • Oslo (1854)
 • Oslo (1855)
 • Oslo (1856)
 • Oslo (1857)
 • Oslo (1858)
 • Oslo (1859)
 • Oslo (1860)
 • Oslo (1861)
 • Oslo (1862)
 • Oslo (1863)
 • Oslo (1864)
 • Oslo (1865)
 • Oslo (1866)
 • Oslo (1867)
 • Oslo (1868)
 • Oslo (1869)
 • Oslo (1870)
 • Oslo (1871)
 • Oslo (1880)
 • Oslo (1881)
 • Oslo (1882)
 • Oslo (1887)
 • Oslo (1888)
 • Oslo (1889)
 • Oslo (1890)
 • Oslo Gamle Logen (1883)
 • Oslo Gamle Logen (1884)
 • Oslo Gamle Logen (1885)
 • Oslo Gamle Logen (1886)
 • Oslo Universitetet (1873)
 • Oslo Universitetet (1874)
 • Oslo Universitetet (1875)
 • Oslo Universitetet (1876)
 • Oslo Universitetet (1877)
 • Oslo Universitetet (1878)
 • Oslo Østbanen (1879)
 • Oslo Vestbanen (1880)
 • Foto: Festningsverk.no

  Oslo 1940-1945 (1)
  Oslo 1940-1945 (2)
  Oslo 1940-1945 (3)
  Oslo 1940-1945 (4)
  Oslo 1940-1945 (5)
  Oslo 1940-1945 (6)
  Oslo 1940-1945 (7)
  Oslo 1940-1945 (8)
  Oslo 1940-1945 (9)
  Oslo 1940-1945 (10)
  Oslo 1940-1945 (11)
  Oslo 1940-1945 (12)
  Oslo 1940-1945 (13)
  Oslo 1940-1945 (14)
  Oslo 1940-1945 (15)
  Oslo 1940-1945 (16)
  Oslo 1940-1945 (17)
  Oslo 1940-1945 (18)
  Oslo 1940-1945 (19)
  Oslo 1940-1945 (20)
  Oslo 1940-1945 (21)
  Oslo 1940-1945 (22)
  Oslo 1940-1945 (23)
  Oslo 1940-1945 (24)
  Oslo 1940-1945 (25)
  Oslo 1940-1945 (26)
  Oslo 1940-1945 (27)
  Oslo 1940-1945 (28)
  Oslo 1940-1945 (29)
  Oslo 1940-1945 (30)
  Oslo 1940-1945 (31)
  Oslo 1940-1945 (32)
  Oslo 1940-1945 (33)
  Oslo 1940-1945 (34)
  Oslo 1940-1945 (35)
  Oslo 1940-1945 (36)
  Oslo 1940-1945 (37)
  Oslo 1940-1945 (38)
  Oslo 1940-1945 (39)
  Oslo 1940-1945 (40)
  Oslo 1940-1945 (41)
  Oslo 1940-1945 (42)
  Oslo 1940-1945 (43)
  Oslo 1940-1945 (44)
  Oslo 1940-1945 (45)
  Oslo 1940-1945 (46)
  Oslo 1940-1945 (47)
  Oslo 1940-1945 (48)
  Oslo 1940-1945 (49)
  Oslo 1940-1945 (50)
  Oslo 1940-1945 (51)
  Oslo 1940-1945 (52)
  Oslo 1940-1945 (53)
  Oslo 1940-1945 (54)
  Oslo 1940-1945 (55)
  Oslo 1940-1945 (56)
  Oslo 1940-1945 (57)
  Oslo 1940-1945 (58)
  Oslo 1940-1945 (59)
  Oslo 1940-1945 (60)
  Oslo 1940-1945 (61)
  Oslo 1940-1945 (62)
  Oslo 1940-1945 (63)
  Oslo 1940-1945 (64)
  Oslo 1940-1945 (65)
  Oslo 1940-1945 (66)
  Oslo 1940-1945 (67)
  Oslo 1940-1945 (68)
  Oslo 1940-1945 (69)
  Oslo 1940-1945 (70)
  Oslo 1940-1945 (71)
  Oslo 1940-1945 (72)
  Oslo 1940-1945 (73)
  Oslo 1940-1945 (74)
  Oslo 1940-1945 (75)
  Oslo 1940-1945 (76)
  Oslo 1940-1945 (77)
  Oslo 1940-1945 (78)
  Oslo 1940-1945 (79)
  Oslo 1940-1945 (80)
  Oslo 1940-1945 (81)
  Oslo 1940-1945 (82)
  Oslo 1940-1945 (83)
  Oslo 1940-1945 (84)
  Oslo 1940-1945 (85)
  Oslo 1940-1945 (86)
  Oslo 1940-1945 (87)
  Oslo 1940-1945 (88)
  Oslo 1940-1945 (89)
  Oslo 1940-1945 (90)
  Oslo 1940-1945 (91)
  Oslo 1940-1945 (92)
  Oslo 1940-1945 (93)
  Oslo 1940-1945 (94)
  Oslo 1940-1945 (95)
  Oslo 1940-1945 (96)
  Oslo 1940-1945 (97)
  Oslo 1940-1945 (98)
  Oslo 1940-1945 (99)
  Oslo 1940-1945 (100)
  Oslo 1940-1945 (101)
  Oslo 1940-1945 (102)
  Oslo 1940-1945 (103)
  Oslo 1940-1945 (104)
  Oslo 1940-1945 (105)
  Oslo 1940-1945 (106)
  Oslo 1940-1945 (107)
  Oslo 1940-1945 (108)
  Oslo 1940-1945 (109)
  Oslo 1940-1945 (110)
  Oslo 1940-1945 (111)
  Oslo 1940-1945 (112)
  Oslo 1940-1945 (113)
  Oslo 1940-1945 (114)
  Oslo 1940-1945 (115)
  Oslo 1940-1945 (116)
  Oslo 1940-1945 (117)
  Oslo 1940-1945 (118)
  Oslo 1940-1945 (119)
  Oslo 1940-1945 (120)
  Oslo 1940-1945 (121)
  Oslo 1940-1945 (122)
  Oslo 1940-1945 (123)
  Oslo 1940-1945 (124)
  Oslo 1940-1945 (125)
  Oslo 1940-1945 (126)
  Oslo 1940-1945 (127)
  Oslo 1940-1945 (128)
  Oslo 1940-1945 (129)
  Oslo 1940-1945 (130)
  Oslo 1940-1945 (131)
  Oslo 1940-1945 (132)
  Oslo 1940-1945 (133)
  Oslo 1940-1945 (134)
  Oslo 1940-1945 (135)
  Oslo 1940-1945 (136)
  Oslo 1940-1945 (137)
  Oslo 1940-1945 (138)
  Oslo 1940-1945 (139)
  Oslo 1940-1945 (140)
  Oslo 1940-1945 (141)
  Oslo 1940-1945 (142)
  Oslo 1940-1945 (143)
  Oslo 1940-1945 (144)
  Oslo 1940-1945 (145)
  Oslo 1940-1945 (146)
  Oslo 1940-1945 (147)
  Oslo 1940-1945 (148)
  Oslo 1940-1945 (149)
  Oslo 1940-1945 (150)
  Oslo 1940-1945 (151)
  Oslo 1940-1945 (152)
  Oslo 1940-1945 (153)
  Oslo 1940-1945 (154)
  Oslo 1940-1945 (155)
  Oslo 1940-1945 (156)
  Oslo 1940-1945 (157)
  Oslo 1940-1945 (158)
  Oslo 1940-1945 (159)
  Oslo 1940-1945 (160)
  Oslo 1940-1945 (161)
  Oslo 1940-1945 (162)
  Oslo 1940-1945 (163)
  Oslo 1940-1945 (164)
  Oslo 1940-1945 (165)
  Oslo 1940-1945 (166)
  Oslo 1940-1945 (167)
  Oslo 1940-1945 (168)
  Oslo 1940-1945 (169)
  Oslo 1940-1945 (170)
  Oslo 1940-1945 (171)
  Oslo 1940-1945 (172)
  Oslo 1940-1945 (173)
  Oslo 1940-1945 (174)
  Oslo 1940-1945 (175)
  Oslo 1940-1945 (176)
  Oslo 1940-1945 (177)
  Oslo 1940-1945 (178)
  Oslo 1940-1945 (179)
  Oslo 1940-1945 (180)
  Oslo 1940-1945 (181)
  Oslo 1940-1945 (182)
  Oslo 1940-1945 (183)
  Oslo 1940-1945 (184)
  Oslo 1940-1945 (185)
  Oslo 1940-1945 (186)
  Oslo 1940-1945 (187)
  Oslo 1940-1945 (188)
  Oslo 1940-1945 (189)
  Oslo 1940-1945 (190)
  Oslo 1940-1945 (191)
  Oslo 1940-1945 (192)
  Oslo 1940-1945 (193)
  Oslo 1940-1945 (194)
  Oslo 1940-1945 (195)
  Oslo 1940-1945 (196)
  Oslo 1940-1945 (197)
  Oslo 1940-1945 (198)
  Oslo 1940-1945 (199)
  Oslo 1940-1945 (200)
  Oslo 1940-1945 (201)
  Oslo 1940-1945 (202)
  Oslo 1940-1945 (203)
  Oslo 1940-1945 (204)
  Oslo 1940-1945 (205)
  Oslo 1940-1945 (206)
  Oslo 1940-1945 (207)
  Oslo 1940-1945 (208)
  Oslo 1940-1945 (209)
  Oslo 1940-1945 (210)
  Oslo 1940-1945 (211)
  Oslo 1940-1945 (212)
  Oslo 1940-1945 (213)
  Oslo 1940-1945 (214)
  Oslo 1940-1945 (215)
  Oslo 1940-1945 (216)
  Oslo 1940-1945 (217)
  Oslo 1940-1945 (218)
  Oslo 1940-1945 (219)
  Oslo 1940-1945 (220)
  Oslo 1940-1945 (221)
  Oslo 1940-1945 (222)
  Oslo 1940-1945 (223)
  Oslo 1940-1945 (224)
  Oslo 1940-1945 (225)
  Oslo 1940-1945 (226)
  Oslo 1940-1945 (227)
  Oslo 1940-1945 (228)
  Oslo 1940-1945 (229)
  Oslo 1940-1945 (230)
  Oslo 1940-1945 (231)
  Oslo 1940-1945 (232)
  Oslo 1940-1945 (233)
  Oslo 1940-1945 (234)
  Oslo 1940-1945 (235)
  Oslo 1940-1945 (236)
  Oslo 1940-1945 (237)
  Oslo 1940-1945 (238)
  Oslo 1940-1945 (239)
  Oslo 1940-1945 (240)
  Oslo 1940-1945 (241)
  Oslo 1940-1945 (242)
  Oslo 1940-1945 (243)
  Oslo 1940-1945 (244)
  Oslo 1940-1945 (245)
  Oslo 1940-1945 (246)
  Oslo 1940-1945 (247)
  Oslo 1940-1945 (248)
  Oslo (1789)
  Oslo (1790)
  Oslo (1791)
  Oslo (1792)
  Oslo (1793)
  Oslo (1794)
  Oslo (1795)
  Oslo (1796)
  Oslo (1797)
  Oslo (1798)
  Oslo (1799)
  Oslo (1800)
  Oslo (1801)
  Oslo (1802)
  Oslo (1803)
  Oslo (1804)
  Oslo (1805)
  Oslo (1806)
  Oslo (1807)
  Oslo (1808)
  Oslo (1809)
  Oslo (1810)
  Oslo (1811)
  Oslo (1812)
  Oslo (1813)
  Oslo (1814)
  Oslo (1815)
  Oslo (1816)
  Oslo (1817)
  Oslo (1782)
  Oslo (1783)
  Oslo (1784)
  Oslo (1785)
  Oslo (1786)
  Oslo (1787)
  Oslo (1788)
 • Oslo 1940-1945 (1)
 • Oslo 1940-1945 (2)
 • Oslo 1940-1945 (3)
 • Oslo 1940-1945 (4)
 • Oslo 1940-1945 (5)
 • Oslo 1940-1945 (6)
 • Oslo 1940-1945 (7)
 • Oslo 1940-1945 (8)
 • Oslo 1940-1945 (9)
 • Oslo 1940-1945 (10)
 • Oslo 1940-1945 (11)
 • Oslo 1940-1945 (12)
 • Oslo 1940-1945 (13)
 • Oslo 1940-1945 (14)
 • Oslo 1940-1945 (15)
 • Oslo 1940-1945 (16)
 • Oslo 1940-1945 (17)
 • Oslo 1940-1945 (18)
 • Oslo 1940-1945 (19)
 • Oslo 1940-1945 (20)
 • Oslo 1940-1945 (21)
 • Oslo 1940-1945 (22)
 • Oslo 1940-1945 (23)
 • Oslo 1940-1945 (24)
 • Oslo 1940-1945 (25)
 • Oslo 1940-1945 (26)
 • Oslo 1940-1945 (27)
 • Oslo 1940-1945 (28)
 • Oslo 1940-1945 (29)
 • Oslo 1940-1945 (30)
 • Oslo 1940-1945 (31)
 • Oslo 1940-1945 (32)
 • Oslo 1940-1945 (33)
 • Oslo 1940-1945 (34)
 • Oslo 1940-1945 (35)
 • Oslo 1940-1945 (36)
 • Oslo 1940-1945 (37)
 • Oslo 1940-1945 (38)
 • Oslo 1940-1945 (39)
 • Oslo 1940-1945 (40)
 • Oslo 1940-1945 (41)
 • Oslo 1940-1945 (42)
 • Oslo 1940-1945 (43)
 • Oslo 1940-1945 (44)
 • Oslo 1940-1945 (45)
 • Oslo 1940-1945 (46)
 • Oslo 1940-1945 (47)
 • Oslo 1940-1945 (48)
 • Oslo 1940-1945 (49)
 • Oslo 1940-1945 (50)
 • Oslo 1940-1945 (51)
 • Oslo 1940-1945 (52)
 • Oslo 1940-1945 (53)
 • Oslo 1940-1945 (54)
 • Oslo 1940-1945 (55)
 • Oslo 1940-1945 (56)
 • Oslo 1940-1945 (57)
 • Oslo 1940-1945 (58)
 • Oslo 1940-1945 (59)
 • Oslo 1940-1945 (60)
 • Oslo 1940-1945 (61)
 • Oslo 1940-1945 (62)
 • Oslo 1940-1945 (63)
 • Oslo 1940-1945 (64)
 • Oslo 1940-1945 (65)
 • Oslo 1940-1945 (66)
 • Oslo 1940-1945 (67)
 • Oslo 1940-1945 (68)
 • Oslo 1940-1945 (69)
 • Oslo 1940-1945 (70)
 • Oslo 1940-1945 (71)
 • Oslo 1940-1945 (72)
 • Oslo 1940-1945 (73)
 • Oslo 1940-1945 (74)
 • Oslo 1940-1945 (75)
 • Oslo 1940-1945 (76)
 • Oslo 1940-1945 (77)
 • Oslo 1940-1945 (78)
 • Oslo 1940-1945 (79)
 • Oslo 1940-1945 (80)
 • Oslo 1940-1945 (81)
 • Oslo 1940-1945 (82)
 • Oslo 1940-1945 (83)
 • Oslo 1940-1945 (84)
 • Oslo 1940-1945 (85)
 • Oslo 1940-1945 (86)
 • Oslo 1940-1945 (87)
 • Oslo 1940-1945 (88)
 • Oslo 1940-1945 (89)
 • Oslo 1940-1945 (90)
 • Oslo 1940-1945 (91)
 • Oslo 1940-1945 (92)
 • Oslo 1940-1945 (93)
 • Oslo 1940-1945 (94)
 • Oslo 1940-1945 (95)
 • Oslo 1940-1945 (96)
 • Oslo 1940-1945 (97)
 • Oslo 1940-1945 (98)
 • Oslo 1940-1945 (99)
 • Oslo 1940-1945 (100)
 • Oslo 1940-1945 (101)
 • Oslo 1940-1945 (102)
 • Oslo 1940-1945 (103)
 • Oslo 1940-1945 (104)
 • Oslo 1940-1945 (105)
 • Oslo 1940-1945 (106)
 • Oslo 1940-1945 (107)
 • Oslo 1940-1945 (108)
 • Oslo 1940-1945 (109)
 • Oslo 1940-1945 (110)
 • Oslo 1940-1945 (111)
 • Oslo 1940-1945 (112)
 • Oslo 1940-1945 (113)
 • Oslo 1940-1945 (114)
 • Oslo 1940-1945 (115)
 • Oslo 1940-1945 (116)
 • Oslo 1940-1945 (117)
 • Oslo 1940-1945 (118)
 • Oslo 1940-1945 (119)
 • Oslo 1940-1945 (120)
 • Oslo 1940-1945 (121)
 • Oslo 1940-1945 (122)
 • Oslo 1940-1945 (123)
 • Oslo 1940-1945 (124)
 • Oslo 1940-1945 (125)
 • Oslo 1940-1945 (126)
 • Oslo 1940-1945 (127)
 • Oslo 1940-1945 (128)
 • Oslo 1940-1945 (129)
 • Oslo 1940-1945 (130)
 • Oslo 1940-1945 (131)
 • Oslo 1940-1945 (132)
 • Oslo 1940-1945 (133)
 • Oslo 1940-1945 (134)
 • Oslo 1940-1945 (135)
 • Oslo 1940-1945 (136)
 • Oslo 1940-1945 (137)
 • Oslo 1940-1945 (138)
 • Oslo 1940-1945 (139)
 • Oslo 1940-1945 (140)
 • Oslo 1940-1945 (141)
 • Oslo 1940-1945 (142)
 • Oslo 1940-1945 (143)
 • Oslo 1940-1945 (144)
 • Oslo 1940-1945 (145)
 • Oslo 1940-1945 (146)
 • Oslo 1940-1945 (147)
 • Oslo 1940-1945 (148)
 • Oslo 1940-1945 (149)
 • Oslo 1940-1945 (150)
 • Oslo 1940-1945 (151)
 • Oslo 1940-1945 (152)
 • Oslo 1940-1945 (153)
 • Oslo 1940-1945 (154)
 • Oslo 1940-1945 (155)
 • Oslo 1940-1945 (156)
 • Oslo 1940-1945 (157)
 • Oslo 1940-1945 (158)
 • Oslo 1940-1945 (159)
 • Oslo 1940-1945 (160)
 • Oslo 1940-1945 (161)
 • Oslo 1940-1945 (162)
 • Oslo 1940-1945 (163)
 • Oslo 1940-1945 (164)
 • Oslo 1940-1945 (165)
 • Oslo 1940-1945 (166)
 • Oslo 1940-1945 (167)
 • Oslo 1940-1945 (168)
 • Oslo 1940-1945 (169)
 • Oslo 1940-1945 (170)
 • Oslo 1940-1945 (171)
 • Oslo 1940-1945 (172)
 • Oslo 1940-1945 (173)
 • Oslo 1940-1945 (174)
 • Oslo 1940-1945 (175)
 • Oslo 1940-1945 (176)
 • Oslo 1940-1945 (177)
 • Oslo 1940-1945 (178)
 • Oslo 1940-1945 (179)
 • Oslo 1940-1945 (180)
 • Oslo 1940-1945 (181)
 • Oslo 1940-1945 (182)
 • Oslo 1940-1945 (183)
 • Oslo 1940-1945 (184)
 • Oslo 1940-1945 (185)
 • Oslo 1940-1945 (186)
 • Oslo 1940-1945 (187)
 • Oslo 1940-1945 (188)
 • Oslo 1940-1945 (189)
 • Oslo 1940-1945 (190)
 • Oslo 1940-1945 (191)
 • Oslo 1940-1945 (192)
 • Oslo 1940-1945 (193)
 • Oslo 1940-1945 (194)
 • Oslo 1940-1945 (195)
 • Oslo 1940-1945 (196)
 • Oslo 1940-1945 (197)
 • Oslo 1940-1945 (198)
 • Oslo 1940-1945 (199)
 • Oslo 1940-1945 (200)
 • Oslo 1940-1945 (201)
 • Oslo 1940-1945 (202)
 • Oslo 1940-1945 (203)
 • Oslo 1940-1945 (204)
 • Oslo 1940-1945 (205)
 • Oslo 1940-1945 (206)
 • Oslo 1940-1945 (207)
 • Oslo 1940-1945 (208)
 • Oslo 1940-1945 (209)
 • Oslo 1940-1945 (210)
 • Oslo 1940-1945 (211)
 • Oslo 1940-1945 (212)
 • Oslo 1940-1945 (213)
 • Oslo 1940-1945 (214)
 • Oslo 1940-1945 (215)
 • Oslo 1940-1945 (216)
 • Oslo 1940-1945 (217)
 • Oslo 1940-1945 (218)
 • Oslo 1940-1945 (219)
 • Oslo 1940-1945 (220)
 • Oslo 1940-1945 (221)
 • Oslo 1940-1945 (222)
 • Oslo 1940-1945 (223)
 • Oslo 1940-1945 (224)
 • Oslo 1940-1945 (225)
 • Oslo 1940-1945 (226)
 • Oslo 1940-1945 (227)
 • Oslo 1940-1945 (228)
 • Oslo 1940-1945 (229)
 • Oslo 1940-1945 (230)
 • Oslo 1940-1945 (231)
 • Oslo 1940-1945 (232)
 • Oslo 1940-1945 (233)
 • Oslo 1940-1945 (234)
 • Oslo 1940-1945 (235)
 • Oslo 1940-1945 (236)
 • Oslo 1940-1945 (237)
 • Oslo 1940-1945 (238)
 • Oslo 1940-1945 (239)
 • Oslo 1940-1945 (240)
 • Oslo 1940-1945 (241)
 • Oslo 1940-1945 (242)
 • Oslo 1940-1945 (243)
 • Oslo 1940-1945 (244)
 • Oslo 1940-1945 (245)
 • Oslo 1940-1945 (246)
 • Oslo 1940-1945 (247)
 • Oslo 1940-1945 (248)