Del disse historiske bildene Facebook

Drøbak og Husvik 1940-1945

Historiske bilder fra Drøbak.

Den 9. april 1940 var tettstedet Drøbak sentrum for stor dramatikk. Det skjedde det største enkeltstående tapet av menneskeliv den tyske krigsmakten hadde på norsk sokkel under felttoget 1940. Den tyske krysseren Blucher ble senket av oberst Birger Eriksen og hans menn på Oscarsborg festning. Erfaringene tyskerne gjorde denne aprildagen, kan ha vært årsaken til den sterke tilstedeværelsen i distriktet resten av okkupasjonsårene.

Bildene i dette fotogalleriet er fotografert av en tysk soldat som tjenestegjorde på Koppås batteriet og var innkvartert på Husvik i Drøbak. Deler av fototeksten til bildene er hentet fra avdøde historikker Torstein Aamodt informasjon til våre tidligere publiserte bilder.  


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6071)
Drøbak (6071)

Informasjon: Tyske soldater på Askholen i Drøbaksundet. I bakgrunn skimtes minnesmerket som tyskerne hadde her for de som omkom ved forliset av Blucher.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6037)
Drøbak (6037)

Informasjon: Oscarsborg festning fotografert fra Drøbak.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6015)
Drøbak (6015)

Informasjon: To tyske soldater ved kasernen ved Sagajordet på Husvik i Drøbak. Bygningen eksisterer fortsatt men er gjort om til leiligheter. 


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6024)
Drøbak (6024)

Informasjon: Tyske soldater utenfor kasernen ved Sagajordet, potetåkeren ses i bakgrunn.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6022)
Drøbak (6022)

Informasjon: Foran kasernen ved Sagajorde. Området ble bebygget rett etter andre verdenskrig.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6011)
Drøbak (6011)

Informasjon: Kasernen ved Sagajordet i Drøbak. Bygningen ser tilnærmet lik ut i dag..


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6017)
Drøbak (6017)

Informasjon: Tysk soldat står vakt ved kasernen ved Sagajordet i Drøbak. På bilde ses kasernen fra syd. Portstolpene er fortsatt bevart.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6023)
Drøbak (6023)

Informasjon: Tysk soldat ved vestre inngang til Husvik.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6014)
Drøbak (6014)

Informasjon: Vestre inngang til Husvik med skilderhuset, utsyn mot Hurumlandet.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6025)
Drøbak (6025)

Informasjon: tysk minnesmerke for de som døde ved forliset av Blucher rett nord for skilderhuset i Husvikveien. Her er det i dag asfaltert parkeringsplass for gjester til Oscarsborg festning.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6028)
Drøbak (6028)

Informasjon: Tyske soldater spiller trompet på Husvik i Drøbak.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6044)
Drøbak (6044)

Informasjon: Bilde av Husvikholmen i Drøbak. Pilen som er tegnet av fotografen peker trolig ned på kasernen som soldaten var innkvartert i.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6073)
Drøbak (6073)

Informasjon: Bilde av kasernen på Husvikholmen i Drøbak. Kasernen eksisterer ikke lenger, den brant på 70 tallet.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6068)
Drøbak (6068)

Informasjon: Tysk avdeling på marsj i Niels Carlsens gate, rett utenfor Villa Parr. Lindealeen til venstre ligger mellom Villa Parr og Ringgården og kalles "De 19 søstre". Denne ble plantet av fru Parr på begynnelsen av 1800-tallet. 


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6064)
Drøbak (6064)

Informasjon: Tyske soldater i Drøbak.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6008)
Drøbak (6008)

Informasjon: Tysk avdeling fotografert i Drøbak.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6050)
Drøbak (6050)

Informasjon: Tyske soldater på skytebane i Drøbak distriktet, informasjon ønskes.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6054)
Drøbak (6054)

Informasjon: Tyske soldater på skytebane i Drøbak distriktet, informasjon ønskes.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6053)
Drøbak (6053)

Informasjon: Tyske soldater utøver gymnastikk med gevær i Drøbak distriktet, informasjon ønskes.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6047)
Drøbak (6047)

Informasjon: Tyske soldater på rotur i Drøbaksundet på fritiden.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6046)
Drøbak (6046)

Informasjon: Langebåt feriehjem. bilde er fotografert av tyske soldater på rotur.


Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6038)
Drøbak (6038)

Informasjon: Utsikt innover Drøbaksundet, bygningen midt i bilde er en kaserne som lå på Husvikholmen.


Klikk på bilde for stor størrelse

Foto: Festningsverk.no

Drøbak (6021)
Drøbak (6022)
Drøbak (6023)
Drøbak (6024)
Drøbak (6025)
Drøbak (6026)
Drøbak (6027)
Drøbak (6028)
Drøbak (6029)
Drøbak (6030)
Drøbak (6031)
Drøbak (6032)
Drøbak (6033)
Drøbak (6034)
Drøbak (6035)
Drøbak (6036)
Drøbak (6037)
Drøbak (6038)
Drøbak (6039)
Drøbak (6040)
Drøbak (6041)
Drøbak (6042)
Drøbak (6043)
Drøbak (6044)
Drøbak (6045)
Drøbak (6046)
Drøbak (6047)
Drøbak (6048)
Drøbak (6049)
Drøbak (6050)
Drøbak (6051)
Drøbak (6052)
Drøbak (6053)
Drøbak (6054)
Drøbak (6055)
Drøbak (6056)
Drøbak (6057)
Drøbak (6058)
Drøbak (6059)
Drøbak (6060)
Drøbak (6061)
Drøbak (6062)
Drøbak (6063)
Drøbak (6064)
Drøbak (6065)
Drøbak (6066)
Drøbak (6067)
Drøbak (6068)
Drøbak (6069)
Drøbak (6070)
Drøbak (6071)
Drøbak (6072)
Drøbak (6073)
Drøbak (6074)
Drøbak (6075)
Drøbak (6076)
Drøbak (6007)
Drøbak (6008)
Drøbak (6009)
Drøbak (6010)
Drøbak (6011)
Drøbak (6012)
Drøbak (6013)
Drøbak (6014)
Drøbak (6015)
Drøbak (6016)
Drøbak (6017)
Drøbak (6018)
Drøbak (6019)
Drøbak (6020)
 • Drøbak (6021)
 • Drøbak (6022)
 • Drøbak (6023)
 • Drøbak (6024)
 • Drøbak (6025)
 • Drøbak (6026)
 • Drøbak (6027)
 • Drøbak (6028)
 • Drøbak (6029)
 • Drøbak (6030)
 • Drøbak (6031)
 • Drøbak (6032)
 • Drøbak (6033)
 • Drøbak (6034)
 • Drøbak (6035)
 • Drøbak (6036)
 • Drøbak (6037)
 • Drøbak (6038)
 • Drøbak (6039)
 • Drøbak (6040)
 • Drøbak (6041)
 • Drøbak (6042)
 • Drøbak (6043)
 • Drøbak (6044)
 • Drøbak (6045)
 • Drøbak (6046)
 • Drøbak (6047)
 • Drøbak (6048)
 • Drøbak (6049)
 • Drøbak (6050)
 • Drøbak (6051)
 • Drøbak (6052)
 • Drøbak (6053)
 • Drøbak (6054)
 • Drøbak (6055)
 • Drøbak (6056)
 • Drøbak (6057)
 • Drøbak (6058)
 • Drøbak (6059)
 • Drøbak (6060)
 • Drøbak (6061)
 • Drøbak (6062)
 • Drøbak (6063)
 • Drøbak (6064)
 • Drøbak (6065)
 • Drøbak (6066)
 • Drøbak (6067)
 • Drøbak (6068)
 • Drøbak (6069)
 • Drøbak (6070)
 • Drøbak (6071)
 • Drøbak (6072)
 • Drøbak (6073)
 • Drøbak (6074)
 • Drøbak (6075)
 • Drøbak (6076)
 • Drøbak (6007)
 • Drøbak (6008)
 • Drøbak (6009)
 • Drøbak (6010)
 • Drøbak (6011)
 • Drøbak (6012)
 • Drøbak (6013)
 • Drøbak (6014)
 • Drøbak (6015)
 • Drøbak (6016)
 • Drøbak (6017)
 • Drøbak (6018)
 • Drøbak (6019)
 • Drøbak (6020)

 • Se flere bilder fra krigen på Facebook!

  "Bilder fra Norge 1940-1945"

  Se flere bilder fra andre verdenskrig på Facebook. Gruppen er for historisk interesserte og publiserer daglig bilder fra hele Norge under de dramatiske okkupasjonsårene. Klikk på linken nedenfor for å bli med i Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945".

  Link: Bilder fra Norge 1940-1945


   

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...