Oslofjorden Festning

Foto over: Menig soldat ved Bolærne Fort 1924.

Unike foto fra Oslofjorden Festning 1923-1939

Fotomaterialet i dette galleriet er unikt i sitt slag, det finnes ingen sammenlignbare fotosamlinger fra Oslofjorden Festning med lignende motiv fra denne tidsperioden. Det er uhyre sjelden at militære konstruksjoner ble fotografert under oppføring i denne tidsperoden. Bildene er fotografert av Sverre Fosland under tiden han arbeidet med å oppføre festningsanlegg i Oslofjorden. Sverre bodde på Mellom Bolærne sammen med sin slekt, som også arbeidet ved festningsanleggene. I perioden 1923-1939 fotograferte Sverre over 500 bilder, i dette fotogalleriet publiseres 71 av hans bilder fra Bolærne, Rauøy og Mågerø. Bildene er særdeles interessante og gir verdifull dokumentasjon av festningsanleggene i Oslofjorden. Sverre jobbet med å oppføre militære anlegg før, under og etter andre verdenskrig. Hans samling av dokumenter og bilder gir derfor et unikt innblikk i arbeidet på Oslofjorden Festning. Han arbeidet på Torås, Vetan og Vardås under andre verdenskrig, men ble fengslet av tyskerne i slutten av krigen. Han hadde full tillitt av det norske forsvaret etter krigen. Blant hans dokumenter finnes blant annet adgangskort til alle Oslofjordens befestninger fra juni 1945. Han var en dypt religiøs mann som ikke hadde noen politiske interesser.

Oslofjorden Festning ble vedtatt etablert i 1914 for å forsvare Marinens hovedbase i Horten og Kristiania (Oslo). Vedtaket innebar bygging av en frontalsperre mellom øygruppen Bolærne og øya Rauøy i Oslofjorden. Begge ble kjøpt av Forsvaret i 1916, som bygget to provisoriske fort, Bolærne fort og Rauøy fort. Sammen med et minebelte fungerte fortene som nøytralitetsvern i 1916 til 1918. De to fortene var underlagt Festningsartilleriet i Hæren under benevnelsen «Kristianiafjords fremskutte befestninger». I 1918 ble fortene forsterket, for så å bli modernisert i 1934. Opprinnelig ble det også planlagt å legge et fort på Mågerø og en eiendom ble ekspropriert av Forsvarsdepartementet i 1917. Det ble bygget en kommandantbolig og gjort enkelte andre forberedende arbeider, men Mågerø fort ble først påbegynt i 1933 med et tilnærmet provisorisk forsvar, som i en eventuell krigssituasjon skulle kunne bygges hurtig ut. Det fjerde fortet i Oslofjord festning var Torås fort, som ble anlagt på Torås i skjærgården på Tjøme i 1939 og utstyrt med kanoner. I 1938 ble Oslofjord festning sammen med resten av Kystartilleriet overført fra Hæren til Sjøforsvaret. 


Østre Bolærne fort

Oppføring av Søndre kommandoplass på Østre Bolærne, 1935

Østre Bolærne (2537)
Østre Bolærne (2537)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: I midten av 1930 årene ble Bolærne fort modernisert. På bilde er arbeide med å oppføre søndre kommandoplass på Østre Bolærne påbegynt. Midt på bilde ses en stor sementblander som ble brukt til å støpe konstruksjonen. Det er finnes ingen andre kjente bilder av oppføringen av Søndre kommandoplass. Bildene er fotografert i oktober 1935.


Oppføring av Søndre kommandoplass på Østre Bolærne, 1935

Østre Bolærne (2543)
Østre Bolærne (2543)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Søndre kommandoplass er et meget kjent landemerke på Østre Bolærne. Midt på bilde ses en stor sementblander. Det ble også oppført en lik konstruksjon på Rauøy i Østfold. Bilde er tatt 23. oktober 1935.


Oppføringen av Søndre kommandoplass på Østre Bolærne, 1935

Østre Bolærne (2538)
Østre Bolærne (2538)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Støpearbeidet på søndre kommandoplass er ferdig og forskalingen skal fjernes. Bilde er fotografert i slutten av oktober 1935


Oppføringen av Søndre kommandoplass på Østre Bolærne, 1935

Østre Bolærne (2540)
Østre Bolærne (2540)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Byggearbeid på søndre kommandoplass på Østre Bolærne. Bilde er fotografert 27 . oktober 1935.


Søndre kommandoplass på Østre Bolærne, 1936

Østre Bolærne (2541)
Østre Bolærne (2541)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Søndre kommandoplass er ferdig og klar til bruk. Bilde er tatt sommeren 1936.


Kanon nr. 2 på Østre Bolærne, 1935

Østre Bolærne (2539)
Østre Bolærne (2539)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: I januar 1935 startet en utbygging på Østre Bolærne med tre stk. 15 cm L/50 Bofors-kanoner. På bilde ses Rut, Bergit og Borghild Fosland ved kanon nr. 2, oktober 1935.


Kanon nr. 3 på Østre Bolærne, 1935

Østre Bolærne (2535)
Østre Bolærne (2535)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Bergit, Borghild og Rut Fosland ved kanon nr. 3 på Østre Bolærne, oktober 1935.


Oppføring av vannsisterne på Østre Bolærne, 1928

Østre Bolærne (2533)
Østre Bolærne (2533)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Oppføring av vannsisterne på Østre Bolærne sommeren 1928. Sverre Fosland oppførte en vannsisterne på Østre Bolærne, to på Mellom Bolærne og en på Rauøy, men sannsynligvis flere som ikke er dokumentert. Sisternen var en 8 kantet vannbeholder som er lett å kjenne igjen. I Sverre sine dokumenter finnes tegninger og budsjett over vannsisternen. Se bilder fra Rauøy lenger ned på siden for mer informasjon om vannsisternene. 


Festningsarbeidere på Østre Bolærne, 1927

Østre Bolærne (2532)
Østre Bolærne (2532)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Familien Fosland og Mathisen arbeidet med å oppføre militære anlegg i Oslofjorden. Barna gikk i perioder på skole på Østre Bolærne. Når ikke det var mulig fikk de hjemmeundervisning.   


Familien Mathisen på Østre Bolærne, 1926

Østre Bolærne (2530)
Østre Bolærne (2530)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Det var flere sivile familier som arbeidet og bodde på Bolærne i mellomkrigsårene. Bilde er fotografert høsten 1926


Brygge på Østre Bolærne, 1926

Østre Bolærne (2528)
Østre Bolærne (2528)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Bilde av den gamle bryggen på Østre Bolærne, bilde er fotografert våren 1926.


Bolærne radio, 1923

Østre Bolærne (2546)
Østre Bolærne (2546)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Meget gammelt bilde av Bolærne Radio. Vi er ikke kjent med andre bilder av bygget. Bilde er fotografert 9. september 1923.


Mellom Bolærne

Småbruket Solvik på Mellom Bolærne 1927 

Mellom Bolærne (2518)
Mellom Bolærne (2518)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: I Solvik på Mellom Bolærne Bodde familien Fosland som arbeidet på Oslofjorden festning. Det vesle småbruket lå ved Kongshavnsund, sundet som går mellom Østre og Mellom Bolærne. Familien bodde her fra 1921 til de ble tvangsflyttet av det norske forsvaret i 1939. Husene i Solvik ble revet på tidlig på 60 tallet, men ruinene finnes fortsatt.  Damen til høyre i bildet er Bergit Fosland, gryta som koker på stranden er klesvask. Bilde er fotografert i 1927.


Solvik på Mellom Bolærne 1928.

Mellom Bolærne (2519)
Mellom Bolærne (2519)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Det vesle småbruket hadde to hus pluss et lite fjøs. I det hvite hovedhuset bakerst på bilde bodde Peder og Bergit Fosland, med barna Agda, Borghild og Rut. I det røde annekset bodde brødrene Birger, Sverre og Carly Fosland. I Fjøset i forgrunn hadde de gjess og kaniner.  


Klesvask på stranden på Mellom Bolærne.

Mellom Bolærne (2515)
Mellom Bolærne (2515)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Bergit Fosland i midten vasker klær på stranden i Solvik på Mellom Bolærne. I bakgrunn skimtes taket på et hus som ligger på Østre Bolærne.


Vrakrester på Mellom Bolærne 1927

Mellom Bolærne (2516)
Mellom Bolærne (2516)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Båten på bilde tilhørte smuglere som fraktet sprit fra Sverige til Norge. I Norge var det forbud mot alkohol, noe som gjorde dette til en lønnsom geskjeft. Båten forliste på Mellom Bolærne og smuglerne flyktet. Lasten ble fordelt på flere av innbyggerne på øya. Bilde er fotografert i 1927, året etter forliset.


Kongshavsund på Mellom Bolærne

Mellom Bolærne (2520)
Mellom Bolærne (2520)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Bilde er tatt ved Kongshavnsund på Mellom Bolærne. Steinbrygga ligger der På andre siden av sundet ligger brygga på Østre Bolærne.


Bryllup på Mellom Bolærne 1939

Mellom Bolærne (2509)
Mellom Bolærne (2509)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Den 2. juni 1939 ble Hilda Haugland og Sverre Fosland viet i Nøtterøy kirke. Bryllupsfesten ble holdt i Solvik på Mellom Bolærne. Fra venstre Agda, Hilda, Peder, Bergit, Borghild og Rut Fosland. Gutten foran er troliges Finn Fosland. Mannen til høyre er ukjent. Brudgommen er fotograf.


17. mai fest på Mellom Bolærne 1932

Mellom Bolærne (2521)
Mellom Bolærne (2521)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: 17. mai fest i Solvik på Mellom Bolærne 1932.


Rauøy Fort

Politibåten på Rauøy 1924

Rauøy (2547)
Rauøy (2547)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Under forbudstiden var det mange som smuglet  sprit fra Sverige til Norge. Politibåten på Rauøy var derfor meget rask og gjorde 24 knop. 


Rauøy 1924

Rauøy (2562)
Rauøy (2562)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Lite skip med lyskaster og dekkskanon. Fotografert på Rauøy 1924.


Brygga på Rauøy 1924

Rauøy (2563)
Rauøy (2563)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: På Østsiden av Rauøy ligger en havn med brygge. De fleste husene på øya ligger i dette området. Bilde er fotografert 1924.


Lyskasterhuset på Rauøy fort 1924

Rauøy (2564)
Rauøy (2564)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Lyskasterhuset på Rauøy fort, oppført 1924.


Tømmerhogst på Rauøy

Rauøy (2561)
Rauøy (2561)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Carly Fosland bodde og arbeidet på Rauøy tidlig i 1930 årene. Bilde er fotografert i mars 1932.


Teltleir på Rauøy fort 1930

Rauøy (2553)
Rauøy (2553)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: I løpet av 1930-tallet ble Rauøy fort kraftig modernisert og ble i 1934 utstyrt med to 15 cm batterier, hver med to HKL/50 Bofors-kanoner med en skuddvidde på 19 500 meter. I tillegg fikk anlegget et luftvernbatteri og flere lyskastere. I 1939 tjenestegjorde 200 mann og snaut 20 offiserer i tre måneder om gangen. På bilde ses teltleir til arbeidere som oppfører anlegget på Rauøy, sommeren 1930.


Sølvrevfarm på Rauøy 1930

Rauøy (2554)
Rauøy (2554)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Sølvræv A/S anlagt på Rauøy av grosserer Christensen fra Fredrikstad. Et revepar fra Canada ble importert som grunnlag for Europas første sølvrevfarm og de ble døpt Amund og Amanda. Den første bestyreren var Ola Torsteinsrud. Fra 1924 overtok Ragnhild Kleppo den rollen, og i 1926 leide bedriften et gårdsbruk nord på Rauøy. Bruket var på ca 50 dekar dyrket mark, 1200 dekar skog og noen havnehager som totalt var på rundt 550 dekar. Ved krigens begynnelse i 1940 visste bestyreren å berge en del av bestanden slik at farmen kunne bygges opp på nytt på fastlandet. På bilde ses Sverre Fosland og anleggsarbeidere på Rauøy som holder sølvrever. Bilde er fotografert sommeren 1930. 


Oppføring av vannsisterne på Rauøy 1930

Rauøy (2548)
Rauøy (2548)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Dette er en av flere åttekantede vannsisterner som Sverre Fosland oppførte under sin karriere. Denne sisterna ligger på vestsiden, midt på øya. Sisternen kan fortsatt ses fra veien som går tvers over Rauøy. På Østre og Mellom Bolærne oppførte han også flere slike vannbeholdere. Ut fra dokumentene til Sverre Fosland å dømme, er det sannsynlig at han oppførte flere slike sisterner på andre steder. 


Oppføring av vannsisterne på Rauøy fort 1930

Rauøy (2549)
Rauøy (2549)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Sisternen er konstruert av Sverre Fosland og tegningene finnes i hans dokumenter. Det oppgis at det tar tre dager for fire personer å lage denne sisternen. Kostnaden beregnes til kr. 125.- Sisternen ble laget i flere størrelser.


Åttekantet sisterne på Rauøy 1930

Rauøy (2550)
Rauøy (2550)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Det er stor sannsynlighet at slike sisterner er oppført på flere av Oslofjordens festningsanlegg. Hvis du har informasjon om en slik sisternen, håper vi at du tar kontakt.


Mågerø fort

Montering av 30,5 cm Bofors Haubits kanon.

Mågerø (2496)
Mågerø (2496)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Bilde er tatt under montering av en av fortets 30,5 cm Bofors kanoner. Bilde er fotografert sommeren 1938.


Mågerø fort 30,5 cm Bofors Haubits kanon.

Mågerø (2495)
Mågerø (2495)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Bilde er fotografert mai 1939.


Mågerø fort 30,5 cm Bofors Haubits kanon.

Mågerø (2494)
Mågerø (2494)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Bilde er fotografert mai 1939.


Bungalow på Mågerø 

Mågerø (2498)
Mågerø (2498)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: I denne brakken bodde Sverre Fosland sommeren 1938. Han arbeidet på Magerøy fort i forbindelse med montering av Bofors kanonene.


Teltleir på Mågerø 1939

Mågerø (2499)
Mågerø (2499)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Provisorisk teltleir på Mågerø sommeren 1939. De kalte teltleiren for "sigøynereleiren". Trolig var det flere av arbeiderne som jobbet på Mågerø som var provisorisk innkvartert.


Teltleir på Mågerø 1939

Mågerø (2500)
Mågerø (2500)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Provisorisk teltleir på Mågerø sommeren 1939. De kalte teltleiren for "sigøynereleiren". Trolig var det flere av arbeiderne som jobbet på Mågerø som var provisorisk innkvartert.


Mågerø 1936

Mågerø (2501)
Mågerø (2501)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Pyntet til fest, bilde er fotografert på Mågerø 1936. Anledningen er ukjent.


Se flere bilder fra Oslofjorden festning!

Klikk på bilde for å se det i stor størrelse.

Foto: Festningsverk.no

Mellom Bolærne (2502)
Mellom Bolærne (2503)
Mellom Bolærne (2504)
Mellom Bolærne (2505)
Mellom Bolærne (2506)
Mellom Bolærne (2507)
Mellom Bolærne (2508)
Mellom Bolærne (2509)
Mellom Bolærne (2510)
Mellom Bolærne (2511)
Mellom Bolærne (2512)
Mellom Bolærne (2513)
Mellom Bolærne (2514)
Mellom Bolærne (2515)
Mellom Bolærne (2516)
Mellom Bolærne (2517)
Mellom Bolærne (2518)
Mellom Bolærne (2519)
Mellom Bolærne (2520)
Mellom Bolærne (2521)
Mellom Bolærne (2522)
Mellom Bolærne (2523)
Mellom Bolærne (2524)
Mellom Bolærne (2525)
Mellom Bolærne (2526)
Mågerø (2494)
Mågerø (2495)
Mågerø (2496)
Mågerø (2497)
Mågerø (2498)
Mågerø (2499)
Mågerø (2500)
Mågerø (2501)
Rauøy (2547)
Rauøy (2548)
Rauøy (2549)
Rauøy (2550)
Rauøy (2551)
Rauøy (2552)
Rauøy (2553)
Rauøy (2554)
Rauøy (2555)
Rauøy (2556)
Rauøy (2557)
Rauøy (2558)
Rauøy (2559)
Rauøy (2560)
Rauøy (2561)
Rauøy (2562)
Rauøy (2563)
Rauøy (2564)
Sundene på Tjøme 1940
Østre Bolærne (2527)
Østre Bolærne (2528)
Østre Bolærne (2529)
Østre Bolærne (2530)
Østre Bolærne (2531)
Østre Bolærne (2532)
Østre Bolærne (2533)
Østre Bolærne (2534)
Østre Bolærne (2535)
Østre Bolærne (2536)
Østre Bolærne (2537)
Østre Bolærne (2538)
Østre Bolærne (2539)
Østre Bolærne (2540)
Østre Bolærne (2541)
Østre Bolærne (2542)
Østre Bolærne (2543)
Østre Bolærne (2544)
Østre Bolærne (2545)
Østre Bolærne (2546)
 • Mellom Bolærne (2502)
 • Mellom Bolærne (2503)
 • Mellom Bolærne (2504)
 • Mellom Bolærne (2505)
 • Mellom Bolærne (2506)
 • Mellom Bolærne (2507)
 • Mellom Bolærne (2508)
 • Mellom Bolærne (2509)
 • Mellom Bolærne (2510)
 • Mellom Bolærne (2511)
 • Mellom Bolærne (2512)
 • Mellom Bolærne (2513)
 • Mellom Bolærne (2514)
 • Mellom Bolærne (2515)
 • Mellom Bolærne (2516)
 • Mellom Bolærne (2517)
 • Mellom Bolærne (2518)
 • Mellom Bolærne (2519)
 • Mellom Bolærne (2520)
 • Mellom Bolærne (2521)
 • Mellom Bolærne (2522)
 • Mellom Bolærne (2523)
 • Mellom Bolærne (2524)
 • Mellom Bolærne (2525)
 • Mellom Bolærne (2526)
 • Mågerø (2494)
 • Mågerø (2495)
 • Mågerø (2496)
 • Mågerø (2497)
 • Mågerø (2498)
 • Mågerø (2499)
 • Mågerø (2500)
 • Mågerø (2501)
 • Rauøy (2547)
 • Rauøy (2548)
 • Rauøy (2549)
 • Rauøy (2550)
 • Rauøy (2551)
 • Rauøy (2552)
 • Rauøy (2553)
 • Rauøy (2554)
 • Rauøy (2555)
 • Rauøy (2556)
 • Rauøy (2557)
 • Rauøy (2558)
 • Rauøy (2559)
 • Rauøy (2560)
 • Rauøy (2561)
 • Rauøy (2562)
 • Rauøy (2563)
 • Rauøy (2564)
 • Sundene på Tjøme 1940
 • Østre Bolærne (2527)
 • Østre Bolærne (2528)
 • Østre Bolærne (2529)
 • Østre Bolærne (2530)
 • Østre Bolærne (2531)
 • Østre Bolærne (2532)
 • Østre Bolærne (2533)
 • Østre Bolærne (2534)
 • Østre Bolærne (2535)
 • Østre Bolærne (2536)
 • Østre Bolærne (2537)
 • Østre Bolærne (2538)
 • Østre Bolærne (2539)
 • Østre Bolærne (2540)
 • Østre Bolærne (2541)
 • Østre Bolærne (2542)
 • Østre Bolærne (2543)
 • Østre Bolærne (2544)
 • Østre Bolærne (2545)
 • Østre Bolærne (2546)
 • Se våre bilder fra andre verdenskrig på denne linken: Norge 1940-1945

  Kommenter bildene på Facebook


   

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...