Bergenhus

Bergenhus festning er et av Norges eldste og best bevarte festningsanlegg.

Her finner du både Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Bergenhus Festning består av tre områder: Holmen med kongelige og kirkelige anlegg, Koengen og Sverresborg. På 1600-tallet ble de tre områdene sammenføyet til ett stort militært område. Bergenhus er en av de eldste bevarte festningene i Norge. Den har en lang historie som kirkelig, kongelig og militært senter. Festningens kjerneområde ble i middelalderen kalt Holmen.

Fra 1100-tallet var Holmen ett av hovedsetene for den norske kongemakten. Det første kongsgårdsanlegget som var bygget av tre materialer, stammet fra denne tiden. I perioden 1250-1300 var Bergen Norges største og viktigste by, et kongelig, administrativt og politisk sentrum. Kong Håkon Håkonsson ble kronet i Kristkirken 1247. I 1261 hadde han reist både Håkonshallen og en steinhall ut mot Vågen. Rundt kongsgården ble det oppført en ringmur. Unionen med Danmark i senmiddelalderen medførte at kongemakten ikke lenger hadde fast opphold på Bergenhus Festning. Akershus festning ble nå det politiske tyngdepunktet. Under unionen med Danmark og Sverige var Bergenhus Festning fortsatt et senter for militær og sivil administrasjon for Vestlandet og Nord-Norge og Bergen var landets største by fram til midten av 1800-tallet.

På 1600-tallet var Bergenhus blitt utbygget og forsterket som festning. Den eneste gangen festningen har vært i kamp, var 2. august 1665. En stor flåte hollandske skip, forfulgt av engelske krigsskip, søkte tilflukt i Bergen havn. Engelskmennene angrep, men garnisonen på Bergenhus grep inn på hollendernes side. Det ble en kort og blodig kamp som førte til at engelskmennene flyktet. Den kalles nå «Slaget på Vågen». Under annen verdenskrig brukte den tyske okkupasjonsmakten Bergenhus Festning som hovedkvarter. En eksplosjonsulykke på Vågen i 1944 påførte særlig de eldste byggene på Bergenhus Festning store skader. Straks etter krigen satte den norske regjeringen i gang arbeidet med å restaurere området. Arbeidet ble ledet av den kjente arkitekten og arkeologen Gerhard Fischer. I dag er de fleste bygg og anlegg her fredet. Etter krigen var Bergenhus Festning hovedkvarter for Distriktskommando Vestlandet. I 1995 overtok Bergenhus Regiment kommandantskapet på festningen. Regimentet ble nedlagt i 2002, men festningen har fortsatt militær kommandant

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Bergenhus festning (43)
Bergenhus festning (44)
Bergenhus festning (45)
Bergenhus festning (46)
Bergenhus festning (47)
Bergenhus festning (48)
Bergenhus festning (49)
Bergenhus festning (50)
Bergenhus festning (51)
Bergenhus festning (52)
Bergenhus festning (53)
Bergenhus festning (54)
Bergenhus festning (55)
Bergenhus festning (56)
Bergenhus festning (57)
Bergenhus festning (58)
Bergenhus festning (59)
Bergenhus festning (60)
Bergenhus festning (61)
Bergenhus festning (62)
Bergenhus festning (63)
Bergenhus festning (64)
Bergenhus festning (65)
Bergenhus festning (66)
Bergenhus festning (67)
Bergenhus festning (68)
Bergenhus festning (69)
Bergenhus festning (70)
Bergenhus festning (71)
Bergenhus festning (72)
Bergenhus festning (73)
Bergenhus festning (74)
Bergenhus festning (75)
Bergenhus festning (76)
Bergenhus festning (77)
Bergenhus festning (78)
Bergenhus festning (79)
Bergenhus festning (80)
Bergenhus festning (81)
Bergenhus festning (82)
Bergenhus festning (83)
Bergenhus festning (84)
Bergenhus festning (85)
Bergenhus festning (86)
Bergenhus festning (87)
Bergenhus festning (88)
Bergenhus festning (89)
Bergenhus festning (90)
Bergenhus festning (91)
Bergenhus festning (92)
Bergenhus festning (93)
Bergenhus festning (94)
Bergenhus festning (95)
Bergenhus festning (96)
Bergenhus festning (97)
Bergenhus festning (98)
Bergenhus festning (99)
Bergenhus festning (100)
Bergenhus festning (101)
Bergenhus festning (102)
Bergenhus festning (103)
Bergenhus festning (104)
Bergenhus festning (105)
Bergenhus festning (106)
Bergenhus festning (107)
Bergenhus festning (108)
Bergenhus festning (109)
Bergenhus festning (110)
Bergenhus festning (111)
Bergenhus festning (112)
Bergenhus festning (113)
Bergenhus festning (114)
Bergenhus festning (115)
Bergenhus festning (116)
Bergenhus festning (117)
Bergenhus festning (118)
Bergenhus festning (119)
Bergenhus festning (120)
Bergenhus festning (121)
Bergenhus festning (122)
Bergenhus festning (123)
Bergenhus festning (124)
Bergenhus festning (125)
Bergenhus festning (126)
Bergenhus festning (127)
Bergenhus festning (128)
Bergenhus festning (129)
Bergenhus festning (130)
Bergenhus festning (131)
Bergenhus festning (132)
Bergenhus festning (133)
Bergenhus festning (134)
Bergenhus festning (135)
Bergenhus festning (136)
Bergenhus festning (137)
Bergenhus festning (138)
Bergenhus festning (139)
Bergenhus festning (140)
Bergenhus festning (141)
Bergenhus festning (142)
Bergenhus festning (143)
Bergenhus festning (144)
Bergenhus festning (145)
Bergenhus festning (146)
Bergenhus festning (147)
Bergenhus festning (148)
Bergenhus festning (149)
Bergenhus festning (150)
Bergenhus festning (151)
Bergenhus festning (152)
Bergenhus festning (153)
Bergenhus festning (154)
Bergenhus festning (155)
Bergenhus festning (156)
Bergenhus festning (157)
Bergenhus festning (1)
Bergenhus festning (2)
Bergenhus festning (3)
Bergenhus festning (4)
Bergenhus festning (5)
Bergenhus festning (6)
Bergenhus festning (7)
Bergenhus festning (8)
Bergenhus festning (9)
Bergenhus festning (10)
Bergenhus festning (11)
Bergenhus festning (12)
Bergenhus festning (13)
Bergenhus festning (14)
Bergenhus festning (15)
Bergenhus festning (16)
Bergenhus festning (17)
Bergenhus festning (18)
Bergenhus festning (19)
Bergenhus festning (20)
Bergenhus festning (21)
Bergenhus festning (22)
Bergenhus festning (23)
Bergenhus festning (24)
Bergenhus festning (25)
Bergenhus festning (26)
Bergenhus festning (27)
Bergenhus festning (28)
Bergenhus festning (29)
Bergenhus festning (30)
Bergenhus festning (31)
Bergenhus festning (32)
Bergenhus festning (33)
Bergenhus festning (34)
Bergenhus festning (35)
Bergenhus festning (36)
Bergenhus festning (37)
Bergenhus festning (38)
Bergenhus festning (39)
Bergenhus festning (40)
Bergenhus festning (41)
Bergenhus festning (42)
 • Bergenhus festning (43)
 • Bergenhus festning (44)
 • Bergenhus festning (45)
 • Bergenhus festning (46)
 • Bergenhus festning (47)
 • Bergenhus festning (48)
 • Bergenhus festning (49)
 • Bergenhus festning (50)
 • Bergenhus festning (51)
 • Bergenhus festning (52)
 • Bergenhus festning (53)
 • Bergenhus festning (54)
 • Bergenhus festning (55)
 • Bergenhus festning (56)
 • Bergenhus festning (57)
 • Bergenhus festning (58)
 • Bergenhus festning (59)
 • Bergenhus festning (60)
 • Bergenhus festning (61)
 • Bergenhus festning (62)
 • Bergenhus festning (63)
 • Bergenhus festning (64)
 • Bergenhus festning (65)
 • Bergenhus festning (66)
 • Bergenhus festning (67)
 • Bergenhus festning (68)
 • Bergenhus festning (69)
 • Bergenhus festning (70)
 • Bergenhus festning (71)
 • Bergenhus festning (72)
 • Bergenhus festning (73)
 • Bergenhus festning (74)
 • Bergenhus festning (75)
 • Bergenhus festning (76)
 • Bergenhus festning (77)
 • Bergenhus festning (78)
 • Bergenhus festning (79)
 • Bergenhus festning (80)
 • Bergenhus festning (81)
 • Bergenhus festning (82)
 • Bergenhus festning (83)
 • Bergenhus festning (84)
 • Bergenhus festning (85)
 • Bergenhus festning (86)
 • Bergenhus festning (87)
 • Bergenhus festning (88)
 • Bergenhus festning (89)
 • Bergenhus festning (90)
 • Bergenhus festning (91)
 • Bergenhus festning (92)
 • Bergenhus festning (93)
 • Bergenhus festning (94)
 • Bergenhus festning (95)
 • Bergenhus festning (96)
 • Bergenhus festning (97)
 • Bergenhus festning (98)
 • Bergenhus festning (99)
 • Bergenhus festning (100)
 • Bergenhus festning (101)
 • Bergenhus festning (102)
 • Bergenhus festning (103)
 • Bergenhus festning (104)
 • Bergenhus festning (105)
 • Bergenhus festning (106)
 • Bergenhus festning (107)
 • Bergenhus festning (108)
 • Bergenhus festning (109)
 • Bergenhus festning (110)
 • Bergenhus festning (111)
 • Bergenhus festning (112)
 • Bergenhus festning (113)
 • Bergenhus festning (114)
 • Bergenhus festning (115)
 • Bergenhus festning (116)
 • Bergenhus festning (117)
 • Bergenhus festning (118)
 • Bergenhus festning (119)
 • Bergenhus festning (120)
 • Bergenhus festning (121)
 • Bergenhus festning (122)
 • Bergenhus festning (123)
 • Bergenhus festning (124)
 • Bergenhus festning (125)
 • Bergenhus festning (126)
 • Bergenhus festning (127)
 • Bergenhus festning (128)
 • Bergenhus festning (129)
 • Bergenhus festning (130)
 • Bergenhus festning (131)
 • Bergenhus festning (132)
 • Bergenhus festning (133)
 • Bergenhus festning (134)
 • Bergenhus festning (135)
 • Bergenhus festning (136)
 • Bergenhus festning (137)
 • Bergenhus festning (138)
 • Bergenhus festning (139)
 • Bergenhus festning (140)
 • Bergenhus festning (141)
 • Bergenhus festning (142)
 • Bergenhus festning (143)
 • Bergenhus festning (144)
 • Bergenhus festning (145)
 • Bergenhus festning (146)
 • Bergenhus festning (147)
 • Bergenhus festning (148)
 • Bergenhus festning (149)
 • Bergenhus festning (150)
 • Bergenhus festning (151)
 • Bergenhus festning (152)
 • Bergenhus festning (153)
 • Bergenhus festning (154)
 • Bergenhus festning (155)
 • Bergenhus festning (156)
 • Bergenhus festning (157)
 • Bergenhus festning (1)
 • Bergenhus festning (2)
 • Bergenhus festning (3)
 • Bergenhus festning (4)
 • Bergenhus festning (5)
 • Bergenhus festning (6)
 • Bergenhus festning (7)
 • Bergenhus festning (8)
 • Bergenhus festning (9)
 • Bergenhus festning (10)
 • Bergenhus festning (11)
 • Bergenhus festning (12)
 • Bergenhus festning (13)
 • Bergenhus festning (14)
 • Bergenhus festning (15)
 • Bergenhus festning (16)
 • Bergenhus festning (17)
 • Bergenhus festning (18)
 • Bergenhus festning (19)
 • Bergenhus festning (20)
 • Bergenhus festning (21)
 • Bergenhus festning (22)
 • Bergenhus festning (23)
 • Bergenhus festning (24)
 • Bergenhus festning (25)
 • Bergenhus festning (26)
 • Bergenhus festning (27)
 • Bergenhus festning (28)
 • Bergenhus festning (29)
 • Bergenhus festning (30)
 • Bergenhus festning (31)
 • Bergenhus festning (32)
 • Bergenhus festning (33)
 • Bergenhus festning (34)
 • Bergenhus festning (35)
 • Bergenhus festning (36)
 • Bergenhus festning (37)
 • Bergenhus festning (38)
 • Bergenhus festning (39)
 • Bergenhus festning (40)
 • Bergenhus festning (41)
 • Bergenhus festning (42)
 • Sverresborg er et festningsområde i Bergen.

  Det ble bygget etter 1184, like ved Bergenhus festning. Området mellom Holmen og middelalderborgen Sverresborg, var i middelalderen et sumpet myrområde, som gikk under navnet Veisan (i dag Koengen). Det er ikke foretatt store arkeologiske utgravinger på Sverresborg.

  Sverre Sigurdsson var norsk konge fra 1177 til sin død 9. mars 1202. Han lot bygge borger i Trondheim og Bergen – begge kalles fremdeles Sverresborg.

  Borgen i Bergen ble oppført på den høyeste knausen på Holmen etter slaget ved Fimreite i 1184. Borgen var antakeligvis bygget med ringmurer i stein, mens mange bygninger innenfor murene høyst sannsynlig var bygget i tre. Borgen var sterk, men underbemannet og i 1207 inntok baglerne den og rev den ned. Den ble gjenoppbygget i første del av Håkon Håkonssons regjeringstid etter den stor bybrannen i 1248. I 1477 klaget bymennene over at hanseatene rev ned borgmurene.

  Mye av restene vi finner etter borgen i dag er fra 1600-tallet da borgen ble bygget ut med voller og skanseverk, og det ble bygget to batteri der. Dette var ledd i en betydelig utbygging av Bergenhus som festning. Sverresborg ble brukt under slaget på Vågen i 1665. Blant andre generalmajor Jacob von Wilster tegnet kart tidlig på 1700-tallet som viser at det var sammenhengende festningsverk fra Bergenhus over Koengen til Sverresborg.

  Sverresborgs siste kjente viktige utbygging ble utført tidlig på 1800-tallet, og festningsmessig ble borgen adskilt fra Bergenhus i første halvdel av 1800-tallet.

  I 1830-årene ble det laget park på området. I parkområdet fant og identifiserte snegleforskeren Joachim Friele i 1853 de første eksemplarer av rødskogsnegl (arion rufus) i Norge. I 1911 ble kasernene på Sverresborg bygget for underoffiserskolen til Bergen Brigade. Under den andre verdenskrig hadde tyskerne to luftvernbatteri på Sverresborg. Etter krigen ble Sverresborg brukt som rettersted i forbindelse med landssvikoppgjøret

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Sverresborg i Bergen (1)
  Sverresborg i Bergen (2)
  Sverresborg i Bergen (3)
  Sverresborg i Bergen (4)
  Sverresborg i Bergen (5)
  Sverresborg i Bergen (6)
  Sverresborg i Bergen (7)
  Sverresborg i Bergen (8)
  Sverresborg i Bergen (9)
  Sverresborg i Bergen (10)
  Sverresborg i Bergen (11)
  Sverresborg i Bergen (12)
  Sverresborg i Bergen (13)
  Sverresborg i Bergen (14)
  Sverresborg i Bergen (15)
  Sverresborg i Bergen (16)
  Sverresborg i Bergen (17)
  Sverresborg i Bergen (18)
  Sverresborg i Bergen (19)
  Sverresborg i Bergen (20)
  Sverresborg i Bergen (21)
  Sverresborg i Bergen (22)
  Sverresborg i Bergen (23)
  Sverresborg i Bergen (24)
  Sverresborg i Bergen (25)
  Sverresborg i Bergen (26)
  Sverresborg i Bergen (27)
  Sverresborg i Bergen (28)
  Sverresborg i Bergen (29)
  Sverresborg i Bergen (30)
  Sverresborg i Bergen (31)
  Sverresborg i Bergen (32)
  Sverresborg i Bergen (33)
  Sverresborg i Bergen (34)
  Sverresborg i Bergen (35)
  Sverresborg i Bergen (36)
  Sverresborg i Bergen (37)
  Sverresborg i Bergen (38)
  Sverresborg i Bergen (39)
  Sverresborg i Bergen (40)
  Sverresborg i Bergen (41)
  Sverresborg i Bergen (42)
  Sverresborg i Bergen (43)
 • Sverresborg i Bergen (1)
 • Sverresborg i Bergen (2)
 • Sverresborg i Bergen (3)
 • Sverresborg i Bergen (4)
 • Sverresborg i Bergen (5)
 • Sverresborg i Bergen (6)
 • Sverresborg i Bergen (7)
 • Sverresborg i Bergen (8)
 • Sverresborg i Bergen (9)
 • Sverresborg i Bergen (10)
 • Sverresborg i Bergen (11)
 • Sverresborg i Bergen (12)
 • Sverresborg i Bergen (13)
 • Sverresborg i Bergen (14)
 • Sverresborg i Bergen (15)
 • Sverresborg i Bergen (16)
 • Sverresborg i Bergen (17)
 • Sverresborg i Bergen (18)
 • Sverresborg i Bergen (19)
 • Sverresborg i Bergen (20)
 • Sverresborg i Bergen (21)
 • Sverresborg i Bergen (22)
 • Sverresborg i Bergen (23)
 • Sverresborg i Bergen (24)
 • Sverresborg i Bergen (25)
 • Sverresborg i Bergen (26)
 • Sverresborg i Bergen (27)
 • Sverresborg i Bergen (28)
 • Sverresborg i Bergen (29)
 • Sverresborg i Bergen (30)
 • Sverresborg i Bergen (31)
 • Sverresborg i Bergen (32)
 • Sverresborg i Bergen (33)
 • Sverresborg i Bergen (34)
 • Sverresborg i Bergen (35)
 • Sverresborg i Bergen (36)
 • Sverresborg i Bergen (37)
 • Sverresborg i Bergen (38)
 • Sverresborg i Bergen (39)
 • Sverresborg i Bergen (40)
 • Sverresborg i Bergen (41)
 • Sverresborg i Bergen (42)
 • Sverresborg i Bergen (43)
 •  

  Video fra Festninger og militære anlegg

  No valid json found

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Karlsvikodden i Tønsberg

  april 03, 2020

  Tyske infanteri stillinger. På Karlsvikodden i Tønsberg kommune ligger det tre tyske infanteristillinger fra andre verdenskrig. Disse tre stillingene avslutter den sammenhengene kjeden av tyske stillinger og bunkere som ligger fra Mølen i sør og helt opp...