Logo
Print this page

Fredrikstad

Fredrikstad

Gamlebyen i Fredrikstad er en reise tilbake i tid. Garnisonsbyen er enestående i sitt slag i Norge.

Her kan du oppleve marked og kultur. Fredrikstad Festning var hærens viktigste forsyningsbase og oppsetningssted i Sør-Norge. Festningen er oppført på 1600-1700 tallet og bygget etter nederlandsk modell. Festningen har brede vannfylte vollgraver og dype jordvoller. Mot land står tre hele og to halve bastioner. Festningen ble angrepet i august 1814 av Karl Johan Bernadotte. På dette tidspunktet var bemanningen liten og festningen i dårlig stand. Etter en kortere tid med bombardement overga festningen seg. Festningen ble nedlagt i 1903, men Gamlebyen fortsatte som garnisonssted. I 2002 ble garnisonsstedet også lagt ned. Etter nedleggelsen er alle de militære bygningene brukt til sivile formål. Gamlebyen i Fredrikstad bærer preg av sin historiske bakgrunn. Det er med god grunn at byen har status som Nordens best bevarte festningsby.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Fredrikstad Festning (1)
Fredrikstad Festning (2)
Fredrikstad Festning (3)
Fredrikstad Festning (4)
Fredrikstad Festning (5)
Fredrikstad Festning (6)
Fredrikstad Festning (7)
Fredrikstad Festning (8)
Fredrikstad Festning (9)
Fredrikstad Festning (10)
Fredrikstad Festning (11)
Fredrikstad Festning (12)
Fredrikstad Festning (13)
Fredrikstad Festning (14)
Fredrikstad Festning (15)
Fredrikstad Festning (16)
Fredrikstad Festning (17)
Fredrikstad Festning (18)
Fredrikstad Festning (19)
Fredrikstad Festning (20)
Fredrikstad Festning (21)
Fredrikstad Festning (22)
Fredrikstad Festning (23)
Fredrikstad Festning (24)
Fredrikstad Festning (25)
Fredrikstad Festning (26)
Fredrikstad Festning (27)
Fredrikstad Festning (28)
Fredrikstad Festning (29)
Fredrikstad Festning (30)
Fredrikstad Festning (31)
Fredrikstad Festning (32)
Fredrikstad Festning (33)
Fredrikstad Festning (34)
Fredrikstad Festning (35)
Fredrikstad Festning (36)
Fredrikstad Festning (37)
Fredrikstad Festning (38)
Fredrikstad Festning (39)
Fredrikstad Festning (40)
Fredrikstad Festning (41)
Fredrikstad Festning (42)
Fredrikstad Festning (43)
Fredrikstad Festning (44)
Fredrikstad Festning (45)
Fredrikstad Festning (46)
Fredrikstad Festning (47)
Fredrikstad Festning (48)
Fredrikstad Festning (49)
Fredrikstad Festning (50)
Fredrikstad Festning (51)
Fredrikstad Festning (52)
Fredrikstad Festning (53)
Fredrikstad Festning (54)
Fredrikstad Festning (55)
Fredrikstad Festning (56)
Fredrikstad Festning (57)
Fredrikstad Festning (58)
Fredrikstad Festning (59)
Fredrikstad Festning (60)
Fredrikstad Festning (61)
Fredrikstad Festning (62)
Fredrikstad Festning (63)
Fredrikstad Festning (64)
Fredrikstad Festning (65)
Fredrikstad Festning (66)
Fredrikstad Festning (67)
Fredrikstad Festning (68)
Fredrikstad Festning (69)
Fredrikstad Festning (70)
Fredrikstad Festning (71)
Fredrikstad Festning (72)
Fredrikstad Festning (73)
Fredrikstad Festning (74)
Fredrikstad Festning (75)
Fredrikstad Festning (76)
Fredrikstad Festning (77)
Fredrikstad Festning (78)
Fredrikstad Festning (79)
Fredrikstad Festning (80)
Fredrikstad Festning (81)
Fredrikstad Festning (82)
Fredrikstad Festning (83)
Fredrikstad Festning (84)
Fredrikstad Festning (85)
Fredrikstad Festning (86)
Fredrikstad Festning (87)
Fredrikstad Festning (88)
Fredrikstad Festning (89)
Fredrikstad Festning (90)
Fredrikstad Festning (91)
Fredrikstad Festning (92)
Fredrikstad Festning (93)
Fredrikstad Festning (94)
Fredrikstad Festning (95)
Fredrikstad Festning (96)
Fredrikstad Festning (97)
Fredrikstad Festning (98)
Fredrikstad Festning (99)
Fredrikstad Festning (100)
Fredrikstad Festning (101)
Fredrikstad Festning (102)
Fredrikstad Festning (103)
Fredrikstad Festning (104)
Fredrikstad Festning (105)
Fredrikstad Festning (106)
Fredrikstad Festning (107)
Fredrikstad Festning (108)
Fredrikstad Festning (109)
Fredrikstad Festning (110)
Fredrikstad Festning (111)
Fredrikstad Festning (112)
Fredrikstad Festning (113)
Fredrikstad Festning (114)
Fredrikstad Festning (115)
Fredrikstad Festning (116)
Fredrikstad Festning (117)
Fredrikstad Festning (118)
Fredrikstad Festning (119)
Fredrikstad Festning (120)
Fredrikstad Festning (121)
Fredrikstad Festning (122)
Fredrikstad Festning (123)
Fredrikstad Festning (124)
Fredrikstad Festning (125)
Fredrikstad Festning (126)
Fredrikstad Festning (127)
Fredrikstad Festning (128)
Fredrikstad Festning (129)
Fredrikstad Festning (130)
Fredrikstad Festning (131)
Fredrikstad Festning (132)
Fredrikstad Festning (133)
Fredrikstad Festning (134)
Fredrikstad Festning (135)
Fredrikstad Festning (136)
Fredrikstad Festning (137)
Fredrikstad Festning (138)
Fredrikstad Festning (139)
Fredrikstad Festning (140)
Fredrikstad Festning (141)
Fredrikstad Festning (142)
Fredrikstad Festning (143)
Fredrikstad Festning (144)
Fredrikstad Festning (145)
Fredrikstad Festning (146)
Fredrikstad Festning (147)
Fredrikstad Festning (148)
Fredrikstad Festning (149)
Fredrikstad Festning (150)
Fredrikstad Festning (151)
Fredrikstad Festning (152)
Fredrikstad Festning (153)
Fredrikstad Festning (154)
Fredrikstad Festning (155)
Fredrikstad Festning (156)
Fredrikstad Festning (157)
Fredrikstad Festning (158)
Fredrikstad Festning (159)
Fredrikstad Festning (160)
Fredrikstad Festning (161)
Fredrikstad Festning (162)
Fredrikstad Festning (163)
Fredrikstad Festning (164)
Fredrikstad Festning (165)
Fredrikstad Festning (166)
Fredrikstad Festning (167)
Fredrikstad Festning (168)
Fredrikstad Festning (169)
Fredrikstad Festning (170)
Fredrikstad Festning (171)
Fredrikstad Festning (172)
Fredrikstad Festning (173)
Fredrikstad Festning (174)
Fredrikstad Festning (175)
Fredrikstad Festning (176)
Fredrikstad Festning (177)
Fredrikstad Festning (178)
Fredrikstad Festning (179)
Fredrikstad Festning (180)
Fredrikstad Festning (181)
Fredrikstad Festning (182)
Fredrikstad Festning (183)
Fredrikstad Festning (184)
Fredrikstad Festning (185)
Fredrikstad Festning (186)
Fredrikstad Festning (187)
Fredrikstad Festning (188)
Fredrikstad Festning (189)
Fredrikstad Festning (190)
Fredrikstad Festning (191)
Fredrikstad Festning (192)
Fredrikstad Festning (193)
Fredrikstad Festning (194)
Fredrikstad Festning (195)
Fredrikstad Festning (196)
Fredrikstad Festning (197)
Fredrikstad Festning (198)
Fredrikstad Festning (199)
Fredrikstad Festning (200)
Fredrikstad Festning (201)
Fredrikstad Festning (202)
Fredrikstad Festning (203)
Fredrikstad Festning (204)
Fredrikstad Festning (205)
Fredrikstad Festning (206)
Fredrikstad Festning (207)
Fredrikstad Festning (208)
Fredrikstad Festning (209)
Fredrikstad Festning (210)
Fredrikstad Festning (211)
Fredrikstad Festning (212)
Fredrikstad Festning (213)
Fredrikstad Festning (214)
Fredrikstad Festning (215)
Fredrikstad Festning (216)
Fredrikstad Festning (217)
Fredrikstad Festning (218)
Fredrikstad Festning (219)
Fredrikstad Festning (220)
Fredrikstad Festning (221)
Fredrikstad Festning (222)
Fredrikstad Festning (223)
Fredrikstad Festning (224)
Fredrikstad Festning (225)
Fredrikstad Festning (226)
Fredrikstad Festning (227)
Fredrikstad Festning (228)
Fredrikstad Festning (229)
Fredrikstad Festning (230)
Fredrikstad Festning (231)
Fredrikstad Festning (232)
Fredrikstad Festning (233)
Fredrikstad Festning (234)
Fredrikstad Festning (235)
Fredrikstad Festning (236)
Fredrikstad Festning (237)
Fredrikstad Festning (238)
Fredrikstad Festning (239)
Fredrikstad Festning (240)
Fredrikstad Festning (241)
Fredrikstad Festning (242)
Fredrikstad Festning (243)
Fredrikstad Festning (244)
Fredrikstad Festning (245)
Fredrikstad Festning (246)
Fredrikstad Festning (247)
Fredrikstad Festning (248)
Fredrikstad Festning (249)
Fredrikstad Festning (250)
Fredrikstad Festning (251)
Fredrikstad Festning (252)
Fredrikstad Festning (253)
Fredrikstad Festning (254)
Fredrikstad Festning (255)
Fredrikstad Festning (256)
Fredrikstad Festning (257)
Fredrikstad Festning (258)
Fredrikstad Festning (259)
Fredrikstad Festning (260)
Fredrikstad Festning (261)
Fredrikstad Festning (262)
Fredrikstad Festning (263)
Fredrikstad Festning (264)
Fredrikstad Festning (265)
Fredrikstad Festning (266)
Fredrikstad Festning (267)
Fredrikstad Festning (268)
Fredrikstad Festning (269)
Fredrikstad Festning (270)
Fredrikstad Festning (271)
Fredrikstad Festning (272)
Fredrikstad Festning (273)
Fredrikstad Festning (274)
Fredrikstad Festning (275)
Fredrikstad Festning (276)
Fredrikstad Festning (277)
Fredrikstad Festning (278)
 • Fredrikstad Festning (1)
 • Fredrikstad Festning (2)
 • Fredrikstad Festning (3)
 • Fredrikstad Festning (4)
 • Fredrikstad Festning (5)
 • Fredrikstad Festning (6)
 • Fredrikstad Festning (7)
 • Fredrikstad Festning (8)
 • Fredrikstad Festning (9)
 • Fredrikstad Festning (10)
 • Fredrikstad Festning (11)
 • Fredrikstad Festning (12)
 • Fredrikstad Festning (13)
 • Fredrikstad Festning (14)
 • Fredrikstad Festning (15)
 • Fredrikstad Festning (16)
 • Fredrikstad Festning (17)
 • Fredrikstad Festning (18)
 • Fredrikstad Festning (19)
 • Fredrikstad Festning (20)
 • Fredrikstad Festning (21)
 • Fredrikstad Festning (22)
 • Fredrikstad Festning (23)
 • Fredrikstad Festning (24)
 • Fredrikstad Festning (25)
 • Fredrikstad Festning (26)
 • Fredrikstad Festning (27)
 • Fredrikstad Festning (28)
 • Fredrikstad Festning (29)
 • Fredrikstad Festning (30)
 • Fredrikstad Festning (31)
 • Fredrikstad Festning (32)
 • Fredrikstad Festning (33)
 • Fredrikstad Festning (34)
 • Fredrikstad Festning (35)
 • Fredrikstad Festning (36)
 • Fredrikstad Festning (37)
 • Fredrikstad Festning (38)
 • Fredrikstad Festning (39)
 • Fredrikstad Festning (40)
 • Fredrikstad Festning (41)
 • Fredrikstad Festning (42)
 • Fredrikstad Festning (43)
 • Fredrikstad Festning (44)
 • Fredrikstad Festning (45)
 • Fredrikstad Festning (46)
 • Fredrikstad Festning (47)
 • Fredrikstad Festning (48)
 • Fredrikstad Festning (49)
 • Fredrikstad Festning (50)
 • Fredrikstad Festning (51)
 • Fredrikstad Festning (52)
 • Fredrikstad Festning (53)
 • Fredrikstad Festning (54)
 • Fredrikstad Festning (55)
 • Fredrikstad Festning (56)
 • Fredrikstad Festning (57)
 • Fredrikstad Festning (58)
 • Fredrikstad Festning (59)
 • Fredrikstad Festning (60)
 • Fredrikstad Festning (61)
 • Fredrikstad Festning (62)
 • Fredrikstad Festning (63)
 • Fredrikstad Festning (64)
 • Fredrikstad Festning (65)
 • Fredrikstad Festning (66)
 • Fredrikstad Festning (67)
 • Fredrikstad Festning (68)
 • Fredrikstad Festning (69)
 • Fredrikstad Festning (70)
 • Fredrikstad Festning (71)
 • Fredrikstad Festning (72)
 • Fredrikstad Festning (73)
 • Fredrikstad Festning (74)
 • Fredrikstad Festning (75)
 • Fredrikstad Festning (76)
 • Fredrikstad Festning (77)
 • Fredrikstad Festning (78)
 • Fredrikstad Festning (79)
 • Fredrikstad Festning (80)
 • Fredrikstad Festning (81)
 • Fredrikstad Festning (82)
 • Fredrikstad Festning (83)
 • Fredrikstad Festning (84)
 • Fredrikstad Festning (85)
 • Fredrikstad Festning (86)
 • Fredrikstad Festning (87)
 • Fredrikstad Festning (88)
 • Fredrikstad Festning (89)
 • Fredrikstad Festning (90)
 • Fredrikstad Festning (91)
 • Fredrikstad Festning (92)
 • Fredrikstad Festning (93)
 • Fredrikstad Festning (94)
 • Fredrikstad Festning (95)
 • Fredrikstad Festning (96)
 • Fredrikstad Festning (97)
 • Fredrikstad Festning (98)
 • Fredrikstad Festning (99)
 • Fredrikstad Festning (100)
 • Fredrikstad Festning (101)
 • Fredrikstad Festning (102)
 • Fredrikstad Festning (103)
 • Fredrikstad Festning (104)
 • Fredrikstad Festning (105)
 • Fredrikstad Festning (106)
 • Fredrikstad Festning (107)
 • Fredrikstad Festning (108)
 • Fredrikstad Festning (109)
 • Fredrikstad Festning (110)
 • Fredrikstad Festning (111)
 • Fredrikstad Festning (112)
 • Fredrikstad Festning (113)
 • Fredrikstad Festning (114)
 • Fredrikstad Festning (115)
 • Fredrikstad Festning (116)
 • Fredrikstad Festning (117)
 • Fredrikstad Festning (118)
 • Fredrikstad Festning (119)
 • Fredrikstad Festning (120)
 • Fredrikstad Festning (121)
 • Fredrikstad Festning (122)
 • Fredrikstad Festning (123)
 • Fredrikstad Festning (124)
 • Fredrikstad Festning (125)
 • Fredrikstad Festning (126)
 • Fredrikstad Festning (127)
 • Fredrikstad Festning (128)
 • Fredrikstad Festning (129)
 • Fredrikstad Festning (130)
 • Fredrikstad Festning (131)
 • Fredrikstad Festning (132)
 • Fredrikstad Festning (133)
 • Fredrikstad Festning (134)
 • Fredrikstad Festning (135)
 • Fredrikstad Festning (136)
 • Fredrikstad Festning (137)
 • Fredrikstad Festning (138)
 • Fredrikstad Festning (139)
 • Fredrikstad Festning (140)
 • Fredrikstad Festning (141)
 • Fredrikstad Festning (142)
 • Fredrikstad Festning (143)
 • Fredrikstad Festning (144)
 • Fredrikstad Festning (145)
 • Fredrikstad Festning (146)
 • Fredrikstad Festning (147)
 • Fredrikstad Festning (148)
 • Fredrikstad Festning (149)
 • Fredrikstad Festning (150)
 • Fredrikstad Festning (151)
 • Fredrikstad Festning (152)
 • Fredrikstad Festning (153)
 • Fredrikstad Festning (154)
 • Fredrikstad Festning (155)
 • Fredrikstad Festning (156)
 • Fredrikstad Festning (157)
 • Fredrikstad Festning (158)
 • Fredrikstad Festning (159)
 • Fredrikstad Festning (160)
 • Fredrikstad Festning (161)
 • Fredrikstad Festning (162)
 • Fredrikstad Festning (163)
 • Fredrikstad Festning (164)
 • Fredrikstad Festning (165)
 • Fredrikstad Festning (166)
 • Fredrikstad Festning (167)
 • Fredrikstad Festning (168)
 • Fredrikstad Festning (169)
 • Fredrikstad Festning (170)
 • Fredrikstad Festning (171)
 • Fredrikstad Festning (172)
 • Fredrikstad Festning (173)
 • Fredrikstad Festning (174)
 • Fredrikstad Festning (175)
 • Fredrikstad Festning (176)
 • Fredrikstad Festning (177)
 • Fredrikstad Festning (178)
 • Fredrikstad Festning (179)
 • Fredrikstad Festning (180)
 • Fredrikstad Festning (181)
 • Fredrikstad Festning (182)
 • Fredrikstad Festning (183)
 • Fredrikstad Festning (184)
 • Fredrikstad Festning (185)
 • Fredrikstad Festning (186)
 • Fredrikstad Festning (187)
 • Fredrikstad Festning (188)
 • Fredrikstad Festning (189)
 • Fredrikstad Festning (190)
 • Fredrikstad Festning (191)
 • Fredrikstad Festning (192)
 • Fredrikstad Festning (193)
 • Fredrikstad Festning (194)
 • Fredrikstad Festning (195)
 • Fredrikstad Festning (196)
 • Fredrikstad Festning (197)
 • Fredrikstad Festning (198)
 • Fredrikstad Festning (199)
 • Fredrikstad Festning (200)
 • Fredrikstad Festning (201)
 • Fredrikstad Festning (202)
 • Fredrikstad Festning (203)
 • Fredrikstad Festning (204)
 • Fredrikstad Festning (205)
 • Fredrikstad Festning (206)
 • Fredrikstad Festning (207)
 • Fredrikstad Festning (208)
 • Fredrikstad Festning (209)
 • Fredrikstad Festning (210)
 • Fredrikstad Festning (211)
 • Fredrikstad Festning (212)
 • Fredrikstad Festning (213)
 • Fredrikstad Festning (214)
 • Fredrikstad Festning (215)
 • Fredrikstad Festning (216)
 • Fredrikstad Festning (217)
 • Fredrikstad Festning (218)
 • Fredrikstad Festning (219)
 • Fredrikstad Festning (220)
 • Fredrikstad Festning (221)
 • Fredrikstad Festning (222)
 • Fredrikstad Festning (223)
 • Fredrikstad Festning (224)
 • Fredrikstad Festning (225)
 • Fredrikstad Festning (226)
 • Fredrikstad Festning (227)
 • Fredrikstad Festning (228)
 • Fredrikstad Festning (229)
 • Fredrikstad Festning (230)
 • Fredrikstad Festning (231)
 • Fredrikstad Festning (232)
 • Fredrikstad Festning (233)
 • Fredrikstad Festning (234)
 • Fredrikstad Festning (235)
 • Fredrikstad Festning (236)
 • Fredrikstad Festning (237)
 • Fredrikstad Festning (238)
 • Fredrikstad Festning (239)
 • Fredrikstad Festning (240)
 • Fredrikstad Festning (241)
 • Fredrikstad Festning (242)
 • Fredrikstad Festning (243)
 • Fredrikstad Festning (244)
 • Fredrikstad Festning (245)
 • Fredrikstad Festning (246)
 • Fredrikstad Festning (247)
 • Fredrikstad Festning (248)
 • Fredrikstad Festning (249)
 • Fredrikstad Festning (250)
 • Fredrikstad Festning (251)
 • Fredrikstad Festning (252)
 • Fredrikstad Festning (253)
 • Fredrikstad Festning (254)
 • Fredrikstad Festning (255)
 • Fredrikstad Festning (256)
 • Fredrikstad Festning (257)
 • Fredrikstad Festning (258)
 • Fredrikstad Festning (259)
 • Fredrikstad Festning (260)
 • Fredrikstad Festning (261)
 • Fredrikstad Festning (262)
 • Fredrikstad Festning (263)
 • Fredrikstad Festning (264)
 • Fredrikstad Festning (265)
 • Fredrikstad Festning (266)
 • Fredrikstad Festning (267)
 • Fredrikstad Festning (268)
 • Fredrikstad Festning (269)
 • Fredrikstad Festning (270)
 • Fredrikstad Festning (271)
 • Fredrikstad Festning (272)
 • Fredrikstad Festning (273)
 • Fredrikstad Festning (274)
 • Fredrikstad Festning (275)
 • Fredrikstad Festning (276)
 • Fredrikstad Festning (277)
 • Fredrikstad Festning (278)
 • Kongsten festning er en del av Fredrikstad festning.

  Festningen ble oppført i årene 1682-1685 etter planer av generalmajor Johan Caspar de Cicignon. Festningen ligger på klippen Galgeberget, 500 meter øst for Gamlebyen. Fortet ble bygget etter det italienske befestningssystem, omgitt av høye murer med hornverk, redanger, kurtiner og tenaljeverk. Festningen ble oppført fordi militærstrateger fryktet at fiendtlige styrker kunne plassere artilleri her. For å sikre at dette ikke kunne skje lot Cicignon en foreløpig skanse av jord og tømmer bygge så tidlig som 1677. Festningen inneholder blant annet proviantmagasin, brønnhus, redang med kasematter og kommandantbolig. Cicignon planla et komplett festningsanlegg i miniatyr på Kongsten. Alle befestningselementene skulle være godt tilpasset den lille klippen. Det eneste som ikke ble oppført, men som var planlagt, var et sentralt kanontårn, en donjon. Kommandantboligen ble først oppført i tømmer. Dagens murbygning er fra 1734. Fra kjelleren er det nedgang til et underjordisk rom som har vært brukt som kruttkammer. Det var også tidligere en fluktvei via hornverket.  Proviantmagasinet sto ferdig i 1699. Bygningen består av to hvelvede rom. Tidligere var rommene inndelt i to etasjer med tømmergulv. Her oppbevarte man proviant for festningen, mens krutt ble oppbevart i kjelleren. Proviantmagasinet ble også benyttet som matsal og oppholdsrom for soldatene. Brønnhuset sto ferdig i 1692 og er oppført i gråstein med en murt hvelving. Opprinnelig var det ti underjordiske rom som var knyttet sammen med ganger på Kongsten fort. Bare fire av disse rommene eksisterer i dag. De opprinnelige oppholdsrommene i hornverket hadde tak av tømmer.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Kongsten Festning (1)
  Kongsten Festning (2)
  Kongsten Festning (3)
  Kongsten Festning (4)
  Kongsten Festning (5)
  Kongsten Festning (6)
  Kongsten Festning (7)
  Kongsten Festning (8)
  Kongsten Festning (9)
  Kongsten Festning (10)
  Kongsten Festning (11)
  Kongsten Festning (12)
  Kongsten Festning (13)
  Kongsten Festning (14)
  Kongsten Festning (15)
  Kongsten Festning (16)
  Kongsten Festning (17)
  Kongsten Festning (18)
  Kongsten Festning (19)
  Kongsten Festning (20)
  Kongsten Festning (21)
  Kongsten Festning (22)
  Kongsten Festning (23)
  Kongsten Festning (24)
  Kongsten Festning (25)
  Kongsten Festning (26)
  Kongsten Festning (27)
  Kongsten Festning (28)
  Kongsten Festning (29)
  Kongsten Festning (30)
  Kongsten Festning (31)
  Kongsten Festning (32)
  Kongsten Festning (33)
  Kongsten Festning (34)
  Kongsten Festning (35)
  Kongsten Festning (36)
  Kongsten Festning (37)
  Kongsten Festning (38)
  Kongsten Festning (39)
  Kongsten Festning (40)
  Kongsten Festning (41)
  Kongsten Festning (42)
  Kongsten Festning (43)
  Kongsten Festning (44)
  Kongsten Festning (45)
  Kongsten Festning (46)
  Kongsten Festning (47)
  Kongsten Festning (48)
  Kongsten Festning (49)
  Kongsten Festning (50)
  Kongsten Festning (51)
  Kongsten Festning (52)
  Kongsten Festning (53)
  Kongsten Festning (54)
  Kongsten Festning (55)
  Kongsten Festning (56)
  Kongsten Festning (57)
  Kongsten Festning (58)
  Kongsten Festning (59)
  Kongsten Festning (60)
  Kongsten Festning (61)
  Kongsten Festning (62)
  Kongsten Festning (63)
  Kongsten Festning (64)
  Kongsten Festning (65)
  Kongsten Festning (66)
  Kongsten Festning (67)
  Kongsten Festning (68)
  Kongsten Festning (69)
  Kongsten Festning (70)
  Kongsten Festning (71)
  Kongsten Festning (72)
  Kongsten Festning (73)
  Kongsten Festning (74)
  Kongsten Festning (75)
  Kongsten Festning (76)
  Kongsten Festning (77)
  Kongsten Festning (78)
  Kongsten Festning (79)
  Kongsten Festning (80)
  Kongsten Festning (81)
  Kongsten Festning (82)
  Kongsten Festning (83)
  Kongsten Festning (84)
  Kongsten Festning (85)
  Kongsten Festning (86)
  Kongsten Festning (87)
  Kongsten Festning (88)
  Kongsten Festning (89)
  Kongsten Festning (90)
 • Kongsten Festning (1)
 • Kongsten Festning (2)
 • Kongsten Festning (3)
 • Kongsten Festning (4)
 • Kongsten Festning (5)
 • Kongsten Festning (6)
 • Kongsten Festning (7)
 • Kongsten Festning (8)
 • Kongsten Festning (9)
 • Kongsten Festning (10)
 • Kongsten Festning (11)
 • Kongsten Festning (12)
 • Kongsten Festning (13)
 • Kongsten Festning (14)
 • Kongsten Festning (15)
 • Kongsten Festning (16)
 • Kongsten Festning (17)
 • Kongsten Festning (18)
 • Kongsten Festning (19)
 • Kongsten Festning (20)
 • Kongsten Festning (21)
 • Kongsten Festning (22)
 • Kongsten Festning (23)
 • Kongsten Festning (24)
 • Kongsten Festning (25)
 • Kongsten Festning (26)
 • Kongsten Festning (27)
 • Kongsten Festning (28)
 • Kongsten Festning (29)
 • Kongsten Festning (30)
 • Kongsten Festning (31)
 • Kongsten Festning (32)
 • Kongsten Festning (33)
 • Kongsten Festning (34)
 • Kongsten Festning (35)
 • Kongsten Festning (36)
 • Kongsten Festning (37)
 • Kongsten Festning (38)
 • Kongsten Festning (39)
 • Kongsten Festning (40)
 • Kongsten Festning (41)
 • Kongsten Festning (42)
 • Kongsten Festning (43)
 • Kongsten Festning (44)
 • Kongsten Festning (45)
 • Kongsten Festning (46)
 • Kongsten Festning (47)
 • Kongsten Festning (48)
 • Kongsten Festning (49)
 • Kongsten Festning (50)
 • Kongsten Festning (51)
 • Kongsten Festning (52)
 • Kongsten Festning (53)
 • Kongsten Festning (54)
 • Kongsten Festning (55)
 • Kongsten Festning (56)
 • Kongsten Festning (57)
 • Kongsten Festning (58)
 • Kongsten Festning (59)
 • Kongsten Festning (60)
 • Kongsten Festning (61)
 • Kongsten Festning (62)
 • Kongsten Festning (63)
 • Kongsten Festning (64)
 • Kongsten Festning (65)
 • Kongsten Festning (66)
 • Kongsten Festning (67)
 • Kongsten Festning (68)
 • Kongsten Festning (69)
 • Kongsten Festning (70)
 • Kongsten Festning (71)
 • Kongsten Festning (72)
 • Kongsten Festning (73)
 • Kongsten Festning (74)
 • Kongsten Festning (75)
 • Kongsten Festning (76)
 • Kongsten Festning (77)
 • Kongsten Festning (78)
 • Kongsten Festning (79)
 • Kongsten Festning (80)
 • Kongsten Festning (81)
 • Kongsten Festning (82)
 • Kongsten Festning (83)
 • Kongsten Festning (84)
 • Kongsten Festning (85)
 • Kongsten Festning (86)
 • Kongsten Festning (87)
 • Kongsten Festning (88)
 • Kongsten Festning (89)
 • Kongsten Festning (90)
 • Copyright Stian Ludvigsen - www.festningsverk.no