Tunsberghus festning

Tunsberghus var en kongelig middelalderborg og et slott på toppen av en stor, steil klippe, i dag kalt Slottsfjellet.

Den ligger like nord for sentrum av Tønsberg i Vestfold. Fra Slottsfjellet kan man ha oversikt over byen, Byfjorden og de flate jordbruksområdene rundt. Berget, som det den gang ble kalt, er kjent fra skriftlige kilder fra annen halvdel av 1100-tallet. I løpet av 1200- og 1300-tallet ble det på fjellplatået bygget en ringmursborg, arealmessig den største middelalderborgen i Norge. Tønsberg var da etablert som by. Tunsberghus ble brent i 1503 og er i dag ruiner.

Det har sannsynligvis vært forsvarsmessige aktiviteter eksistert før 1100-tallet. I borgerkrigstiden på 1100-tallet forskanset Baglerne seg på Berget da det ble beleiret av Kong Sverre og Birkebeinerne. Tunsberghus gjennomgikk siden en storstilt utbyggning I Håkon Håkonssons og Magnus Lagabøtes regjeringstid på 1200-tallet. Borgen fikk en ytre og indre ringmur, borghaller og bolig til kongen, samt en egen kirke.

Det var på Tunsberghus at den siste norske konge før unionstiden, Håkon V, døde i 1319. Borgen var residenssete for Tønsberg len til 1503, da den ble brent ned etter å ha blitt inntatt av svenske soldater og opprørske bønder fra Vestfold-området. Den ble aldri forsøkt bygd opp igjen. Man har heller ingen sikre opplysninger om hvordan den nøyaktig så ut.

Stein fra borgmurene ble siden brukt i grunnmurene på privathus i byen, blant annet i den gamle bydelen Fjerdingen, og i dag er det bare lave ruiner igjen av anlegget på Slottsfjellet. Til Tønsberg bys 1000-års-jubileum i 1888 ble Slottsfjellstårnet reist på fjellet. Det er i dag byens mest kjente landemerke.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Slottsfjellet (1)
Slottsfjellet (3)
Slottsfjellet (4)
Slottsfjellet (5)
Slottsfjellet (6)
Slottsfjellet (7)
Slottsfjellet (8)
Slottsfjellet (9)
Slottsfjellet (10)
Slottsfjellet (11)
Slottsfjellet (12)
Slottsfjellet (13)
Slottsfjellet (14)
Slottsfjellet (15)
Slottsfjellet (16)
Slottsfjellet (17)
Slottsfjellet (18)
Slottsfjellet (19)
Slottsfjellet (20)
Slottsfjellet (21)
Slottsfjellet (22)
Slottsfjellet (23)
Slottsfjellet (24)
Slottsfjellet (25)
Slottsfjellet (26)
Slottsfjellet (27)
Slottsfjellet (28)
Slottsfjellet (29)
Slottsfjellet (30)
Slottsfjellet (31)
Slottsfjellet (32)
Slottsfjellet (33)
Slottsfjellet (34)
Slottsfjellet (35)
Slottsfjellet (36)
Slottsfjellet (37)
Slottsfjellet (38)
Slottsfjellet (39)
Slottsfjellet (40)
Slottsfjellet (41)
Slottsfjellet (42)
Slottsfjellet (43)
Slottsfjellet (44)
Slottsfjellet (45)
Slottsfjellet (46)
Slottsfjellet (47)
Slottsfjellet (48)
Slottsfjellet (49)
Slottsfjellet (50)
Slottsfjellet (51)
Slottsfjellet (52)
Slottsfjellet (53)
Slottsfjellet (54)
Slottsfjellet (55)
Slottsfjellet (56)
Slottsfjellet (57)
Slottsfjellet (58)
Slottsfjellet (59)
Slottsfjellet (60)
Slottsfjellet (61)
Slottsfjellet (62)
Slottsfjellet (63)
Slottsfjellet (64)
Slottsfjellet (65)
Slottsfjellet (66)
Slottsfjellet (67)
Slottsfjellet (68)
Slottsfjellet (69)
Slottsfjellet (70)
Slottsfjellet (71)
Slottsfjellet (72)
Slottsfjellet (73)
Slottsfjellet (74)
Slottsfjellet (75)
Slottsfjellet (76)
Slottsfjellet (77)
Slottsfjellet (78)
Slottsfjellet (79)
Slottsfjellet (80)
Slottsfjellet (81)
Slottsfjellet (82)
Slottsfjellet (83)
Slottsfjellet (84)
Slottsfjellet (85)
Slottsfjellet (86)
Slottsfjellet (87)
Slottsfjellet (88)
Slottsfjellet (89)
Slottsfjellet (90)
Slottsfjellet (91)
Slottsfjellet (92)
Slottsfjellet (93)
Slottsfjellet (94)
Slottsfjellet (95)
Slottsfjellet (96)
Slottsfjellet (97)
Slottsfjellet (98)
Slottsfjellet (99)
Slottsfjellet (100)
Slottsfjellet (101)
Slottsfjellet (102)
Slottsfjellet (103)
Slottsfjellet (104)
Slottsfjellet (105)
Slottsfjellet (106)
Slottsfjellet (107)
Slottsfjellet (108)
Slottsfjellet (109)
Slottsfjellet (110)
Slottsfjellet (111)
Slottsfjellet (112)
Slottsfjellet (113)
Slottsfjellet (114)
Slottsfjellet (115)
 • Slottsfjellet (1)
 • Slottsfjellet (3)
 • Slottsfjellet (4)
 • Slottsfjellet (5)
 • Slottsfjellet (6)
 • Slottsfjellet (7)
 • Slottsfjellet (8)
 • Slottsfjellet (9)
 • Slottsfjellet (10)
 • Slottsfjellet (11)
 • Slottsfjellet (12)
 • Slottsfjellet (13)
 • Slottsfjellet (14)
 • Slottsfjellet (15)
 • Slottsfjellet (16)
 • Slottsfjellet (17)
 • Slottsfjellet (18)
 • Slottsfjellet (19)
 • Slottsfjellet (20)
 • Slottsfjellet (21)
 • Slottsfjellet (22)
 • Slottsfjellet (23)
 • Slottsfjellet (24)
 • Slottsfjellet (25)
 • Slottsfjellet (26)
 • Slottsfjellet (27)
 • Slottsfjellet (28)
 • Slottsfjellet (29)
 • Slottsfjellet (30)
 • Slottsfjellet (31)
 • Slottsfjellet (32)
 • Slottsfjellet (33)
 • Slottsfjellet (34)
 • Slottsfjellet (35)
 • Slottsfjellet (36)
 • Slottsfjellet (37)
 • Slottsfjellet (38)
 • Slottsfjellet (39)
 • Slottsfjellet (40)
 • Slottsfjellet (41)
 • Slottsfjellet (42)
 • Slottsfjellet (43)
 • Slottsfjellet (44)
 • Slottsfjellet (45)
 • Slottsfjellet (46)
 • Slottsfjellet (47)
 • Slottsfjellet (48)
 • Slottsfjellet (49)
 • Slottsfjellet (50)
 • Slottsfjellet (51)
 • Slottsfjellet (52)
 • Slottsfjellet (53)
 • Slottsfjellet (54)
 • Slottsfjellet (55)
 • Slottsfjellet (56)
 • Slottsfjellet (57)
 • Slottsfjellet (58)
 • Slottsfjellet (59)
 • Slottsfjellet (60)
 • Slottsfjellet (61)
 • Slottsfjellet (62)
 • Slottsfjellet (63)
 • Slottsfjellet (64)
 • Slottsfjellet (65)
 • Slottsfjellet (66)
 • Slottsfjellet (67)
 • Slottsfjellet (68)
 • Slottsfjellet (69)
 • Slottsfjellet (70)
 • Slottsfjellet (71)
 • Slottsfjellet (72)
 • Slottsfjellet (73)
 • Slottsfjellet (74)
 • Slottsfjellet (75)
 • Slottsfjellet (76)
 • Slottsfjellet (77)
 • Slottsfjellet (78)
 • Slottsfjellet (79)
 • Slottsfjellet (80)
 • Slottsfjellet (81)
 • Slottsfjellet (82)
 • Slottsfjellet (83)
 • Slottsfjellet (84)
 • Slottsfjellet (85)
 • Slottsfjellet (86)
 • Slottsfjellet (87)
 • Slottsfjellet (88)
 • Slottsfjellet (89)
 • Slottsfjellet (90)
 • Slottsfjellet (91)
 • Slottsfjellet (92)
 • Slottsfjellet (93)
 • Slottsfjellet (94)
 • Slottsfjellet (95)
 • Slottsfjellet (96)
 • Slottsfjellet (97)
 • Slottsfjellet (98)
 • Slottsfjellet (99)
 • Slottsfjellet (100)
 • Slottsfjellet (101)
 • Slottsfjellet (102)
 • Slottsfjellet (103)
 • Slottsfjellet (104)
 • Slottsfjellet (105)
 • Slottsfjellet (106)
 • Slottsfjellet (107)
 • Slottsfjellet (108)
 • Slottsfjellet (109)
 • Slottsfjellet (110)
 • Slottsfjellet (111)
 • Slottsfjellet (112)
 • Slottsfjellet (113)
 • Slottsfjellet (114)
 • Slottsfjellet (115)
 • Video fra Festninger og militære anlegg

  No valid json found

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...